×
ANUNȚ  privind consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020″.

6 decembrie 2019

        Direcția  Finanțe a Consiliului raional Cimișlia inițiază începînd cu data de 06.12.2019 consultarea publică a proiectului bugetului raional Cimișlia pentru anul 2020 .           Scopul proiectului este elaborarea bugetului raional pentru anul 2020, în conformitate cu legislația în vigoare.            Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile art.43 al Legii nr.436-XVI din 28 […]

Desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului raional din 5 decembrie 2019

5 decembrie 2019

La data de 5 decembrie 2019, s-a desfăşurat şedinţa extraordinară a Consiliului raional Cimişlia. Din 33 de consilieri, prezenţi au fost 30 de consilieri. Preşedinte al şedinţei a fost ales consilierul dl Scutaru Gheorghe.   În ordinea de zi s-a inclus: Constituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Cimişlia. În cadrul şedinţei s-au constituit […]

Anunţ! Convocarea Consiliului raional Cimişlia în şedinţă extraordinară

2 decembrie 2019

În conformitate cu prevederile art. 45 alin.(2), (3), art.54 (1) din Legea 436/2006 privind administraţia publică locală şi în baza dispoziţiei preşedintelui Consiliului raional nr. 97-d din 29 noiembrie 2019, se convoacă Consiliul raional în şedinţă extraordinară la data de 5 decembrie 2019, ora 10.00, sala mare de şedinţe a Consiliului raional Cimişlia, et. II. […]

Preşedintele şi vicepreşedinţii raionului Cimişlia ALEŞI!

26 noiembrie 2019

La data de 25 noiembrie 2019, Consiliul raional Cimişlia a ales Preşedintele raionului Cimişlia, dl. Olărescu Mihail, consilier ales pe lista Partidului Democrat din Moldova cu votul a 17 consilieri din 32 prezenți, iar la propunerea acestuia au fost aleşi în funcţiile de vicepreşedinţi ai raionului, dl. Grosu Ghenadie şi dna. Jucovscaia Polina, ambii consilieri […]

Mesaj de felicitare de Ziua Lucrătorului din Agricultură şi Industria Prelucrătoare

22 noiembrie 2019

Stimaţi lucrători din agricultură şi industria prelucrătoare, Sărbătoarea profesională Ziua Lucrătorului din Agricultură şi Industria prelucrătoare, care se marchează în ultima duminică a lunii noiembrie, reprezintă o frumoasă ocazie de a vă aduce un deosebit omagiu dumneavoastră, tuturor truditorilor pamîntului, care v-aţi legat destinul de această muncă grea, dar nobilă. Vă adresăm, dragi lucrători din […]

Alocarea mijloacelor financiare.

22 noiembrie 2019

În Monitorul Oficial din 20 noiembrie 2019 au fost aprobate mijloace financiare pentru acoperirea parţială a cheltuielilor pentru implementarea prevederilor Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Pentru raionul Cimişlia au fost repartizate din bugetul de stat 6131,6 mii lei, respectiv bugetului raional îi revine 2583,5 mii lei, bugetelor locale de nivelul […]

Anunţ! Convocarea Consiliului raional Cimişlia în şedinţă extraordinară

20 noiembrie 2019

În conformitate cu prevederile art. 45 alin.(3), 49 din Legea 436/2006 privind administraţia publică locală şi în baza dispoziţiei preşedintelui Consiliului raional nr. 94-d din 20 noiembrie 2019 se convoacă Consiliul raional în şedinţă extraordinară la data de 25 noiembrie curent, ora 10.00, sala mare de şedinţe a Consiliului raional Cimişlia, et. II. Ordinea de […]

Şedinţa de constituire a Consiliului raional Cimişlia

19 noiembrie 2019

În data de 18 noiembrie curent, în incinta Consiliului raional s-a desfășurat ședința de constituire a noului Consiliu raional Cimișlia. Au fost prezenți 32 consilieri din 33 aleși în urma Alegerilor Generale locale din 20 octombrie 2019. După onorarea drapelului de Stat și intonarea imnului Republicii Moldova, de către secretarul Consiliului raional, dl Spînu Vasile, […]

Susţinerea familiei/persoanei defavorizate pentru prevenirea/diminuarea/depăşirea situaţiilor de dificultate

15 noiembrie 2019

Astăzi au fost finanţate din contul  Serviciului social, suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate,  10 persoane  în suma totală de 58500,0 lei . Mijloacele financiare sunt alocate din contul Consiliului raional Cimişlia  în baza Hotărârii de Guvern nr. 716 din 18.07.2018.  Serviciul  dat are drept scop susţinerea familiei/persoanei defavorizate pentru prevenirea/diminuarea/depăşirea situaţiilor de dificultate, precum şi pentru prevenirea excluziunii […]

Alocaţii bugetare.

13 noiembrie 2019

Din bugetul raional, astăzi au primit ajutor bănesc din cadrul ”Serviciului social de sprijin pentru familii cu copii”, 6 familii,  dintre care 3 familii au primit câte 4000 lei (1 familie din or. Cimişlia, 2 familii din s. Gura Galbenei), 2 familii au primit câte 8000 lei (1 familie din or. Cimişlia, 1 familie din […]