×
Susţinerea familiei/persoanei defavorizate pentru prevenirea/diminuarea/depăşirea situaţiilor de dificultate

15 noiembrie 2019

Astăzi au fost finanţate din contul  Serviciului social, suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate,  10 persoane  în suma totală de 58500,0 lei . Mijloacele financiare sunt alocate din contul Consiliului raional Cimişlia  în baza Hotărârii de Guvern nr. 716 din 18.07.2018.  Serviciul  dat are drept scop susţinerea familiei/persoanei defavorizate pentru prevenirea/diminuarea/depăşirea situaţiilor de dificultate, precum şi pentru prevenirea excluziunii […]

Alocaţii bugetare.

13 noiembrie 2019

Din bugetul raional, astăzi au primit ajutor bănesc din cadrul ”Serviciului social de sprijin pentru familii cu copii”, 6 familii,  dintre care 3 familii au primit câte 4000 lei (1 familie din or. Cimişlia, 2 familii din s. Gura Galbenei), 2 familii au primit câte 8000 lei (1 familie din or. Cimişlia, 1 familie din […]

Alocaţii bugetare.

13 noiembrie 2019

Copiii începînd cu clasa a cincea şi pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani, plasaţi în Serviciile sociale: “Asistenţa parentală profesionistă”, “Casa de copii de tip familial”, ,,Tutelă/curatelă”, “Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc” , “Centrul de plasament pentru copiii separaţi de părinţi”, primesc din bugetul raional ”Bani de buzunar”, plata stabilită pentru […]

Alocaţii bugetare.

13 noiembrie 2019

Astăzi, din bugetul raional Cimişlia, au fost finanţate lucrările de reparaţie a gardului terenului sportiv la I.P. Liceul cu profil sportiv din s. Lipoveni, r-ul Cimişlia, în sumă de 99,2 mii lei şi lucrările de construcţie a cantinei la I.P. L.T. ”Mihai Eminecu”, în sumă de 185,2 mii lei.

Anunţ

12 noiembrie 2019

Stimaţi antreprenori, Administraţia raionului Cimişlia, în parteneriat cu Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM), anunţă lansarea cursurilor de instruire (gratuite) în cadrul Programului Gestiunea Eficientă a Afacerii (GEA) la următorul modul: ”Marketing on-line”. La curs se pot înregistra antreprenori de orice vîrstă ce practică activităţile economice sub orice formă de organizare juridică, care doresc să-şi […]

HOTĂRÂRE cu privire la convocarea în prima ședință a consilierilor Consiliului raional Cimișlia

8 noiembrie 2019

 Informăm opinia publică că, Comisia Electorală Centrală în temeiul hotărîrii Judecătoriei Cimișlia din 5 noiembrie 2019 (dosarul nr. 3-61/19)  în conformitate cu art. 18 și art. 26 din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 42 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, pct. 1 și 2 din Regulamentul-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și […]

Alocaţii bugetare.

6 noiembrie 2019

În baza dispoziţiei preşedintelui raionului Cimişlia, „Cu privire la organizarea zilei de donare a sângelui în raion” din 06 noiembrie 2019, nr. 90-d , a început desfăşurarea donării de sânge pentru lunile noiembrie şi decembrie 2019. Pentru aceste scopuri au fost alocate mijloace financiare din contul bugetului raional Cimişlia în sumă de 30000 lei. Fiecare […]

CONCURS NAȚIONAL PENTRU IMM-URI!

29 octombrie 2019

Agenții economici din Republica Moldova, care pe parcursul anului 2018 s-au implicat sau au desfășurat activități social corporative, pot participa la Concursul Național IMM – Model sustenabil de Responsabilitate Socială”, ediția a X-a.Gala premiilor se va desfășura în cadrul Conferinței Internaţionale a Întreprinderilor Mici și Mijlocii 2019.   Participanții pot aplica pentru următoarele nominalizări: – activități […]

Consiliul raional Cimișlia anunță Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:

26 septembrie 2019

Nr. d/o     Denumirea funcției              vacante Subdiviziunea Nr. de unități vacante Data limită de depunere a dosarelor 1. Șef de secție Secția Administrație Publică 1 15.10.2019 2. Specialist principal (perioadă determinată) Aparatul președintelui 1 15.10.2019 3. Specialist principal Direcția Dezvoltare Teritorială 1 15.10.2019  4. Specialist superior Secția Administrație Publică   1 15.10.2019  Informația privind condițiile […]

Mesaj de felicitare cu Ziua Silvicultorului

20 septembrie 2019

 În republica Moldova s-a stabilit o frumoasă tradiție, ca în a treia sîmbătă a lunii septembrie, să se sărbătorească ziua profesională în ramura silvică – Ziua Silvicultorului. Cu această ocazie din numele Consiliului raional, al subdiviziunilor subordonate și al meu personal, adresez lucrătorilor din ramură cele mai sincere și cordiale felicitări cu urări de bine […]