Președintele raionului

Iovu BIVOL

PREȘEDINTELE RAIONULUI

Data  naşterii: 03.07.1948

  Studii:

Institutul Agricol M.V.Frunze din or.Chișinău 25 aprilie 1975.

 

   Experienţă profesională:

Director „SRL Agrodiandr” 12.04.2000 – 12.06.2003.

Președinte al Consiliului raional CImișlia 12.06.2003 – 27.06.2007.

Director „SRL Agrodiandr” 31.07.2007 – 19.02.2008.

Șef adjunct al direcției teritoriale control administrtiv Hîncești – responsabil de coordonarea serviciilor publice desconcentrate din raionul Cimișlia. 04.03.2008 – 29.10.2009.

Inginer SA”Cimterm” 30.10.2009 – 05.07.2010.

Administrator CAP Vieatag 10.08.2010 – 10.10.2017.

Agronom șef SRL Agrodiandr 01.01.2018 – 30.01.2018

Președinte al raionului CImișlia -23.01.2018 – prezent.

 

Preşedintele raionului exercită următoarele atribuţii :

  •  asigură executarea deciziilor consiliului raional.
  •  coordonează serviciile publice descentralizate din cadrul raionului şi exercitră atribuţiile de   preşedinte al comisiei pentru situaţii excepţionale.
  • contribuie la buna colaborare a serviciilor publice desconcentrate în soluţionarea problemelor de interes raional.
  • asigură elaborarea proiectului bugetului raional şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune aprobării consiliului raional.
  • exercită funcţia de ordonator principal de credite al raionului.
  • coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice ale consiliului raional, audiază rapoartele  şi informaţiile şefilor acestor servicii şi propune soluţii pentru îmbunătăţirea acetor activităţi.

80 afișări