×

COMUNICAT INFORMATIV PRIVIND ȘEDINȚA COLEGIULUI CONSULTATIV DIN CADRUL RAIONULUI CIMISLIA

14 septembrie 2018

Vineri , 14 septembrie 2018 , ora 10.00 în sala de ședințe a Consiliului raional Cimișlia a avut loc ședința ordinară lărgită a Colegiului Consultativ din cadrul raionului Cimișlia,  cu prezența primarilor, șefilor de secții/ direcții a Consiliului raional, conducătorilor serviciilor desconcentrate .

Ședința a fost prezidată de dl . Ion Mereuță , Președintele Colegiului Consultativ , Reprezentantul Guvernului care a propus spre examinare următoarea ORDINE DE ZI :

1 . Cu privire la prevenirea riscurilor de îmbolnăvire a copiilor din raionul Cimișlia de rujeolă . Raportor: Pascari Tamara , Șef Centru Sănătate Publică.

S-a vorbit despre situația alarmantă din R . Moldova privind cazurile de îmbolnăvire a copiilor de rujeolă . Pe teritoriul țării au fost înregistrate 281 cazuri dintre care numai în luna august- 231.În raionul Cimișlia nu s-a înregistrat nici un caz . Raportorul a accentuat importanța vaccinării copiilor la timp, promovarea informației necesare, profilaxia și respectarea regulelor igienice în instituțiile școlare și preșcolare .

    2 . Cu privire la rezultatele activității serviciului AIPA (Agenția Intervenții și Plăți în Agricultură ) în raionul Cimișlia pentru perioada semestrului I al anului 2018 . Raportor : Eremia  Ștefan , Șef serviciu AIPA .

A adus la cunoștința celor prezenți , că pe perioada semestrului I al anului 2018 de către serviciu AIPA au fost îregistrate 2187 dosare pentru subvenționare,  dintre care 1870 autorizate. S-a propus  ca autoritățile publice locale să informeze fermierii, agricultorii privind posibilitățile oferite de acest serviciu.

3 . Cu privire la rezultatul  activității Centrului Multifuncțional Cimișlia al Agenției Servicii  Publice pentru primele 100  zile de activitate . Raportor : Pașcanean Olga, Șef serviciu stare Civilă Cimișlia .

În raportul prezentat de dna Pașcanean Olga  s- a menționat, că la Centru funcționează patru servicii : Serviciul stare civilă, Biroul pentru eliberarea actelor de identitate, Serviciul cadastru și  Camera de Licențiere, unde activează 19 angajați. De la începutul activității Centrului au fost deserviți 15 .000 de persoane.

4 .Diverse .

Pe parcursul ședinței au fost expuse propuneri, obiecții de către primari, șefi de secții /direcții, responsabilii de serviciile desconcentrate  în ceea ce pivește alimentația copiilor în instituțiile preșcolare și școlare din raion, salarizarea mizeră a personalului tehnic din aceste instituții, privind deservirea populației cu apă potabilă, dezinfectarea fîntînilor arteziene, etc .

72 afișări