×

COMUNICAT INFORMATIV privind activitatea Comisiei raionale pentru organizarea și desfășurarea Concursului raional ,,Cea mai modernă, salubră și amenajată localitate”

21 septembrie 2018

       Președintele raionului, prin dispoziția nr. 39-d din 02 aprilie 2018, a anunțat Concursul raional ,,Cea mai  modernă, salubră și amenajată localitate” și a  instituit Comisia raională pentru organizarea și desfășurarea Concursului în următoarea componență : Netedu Gheorghe – vicepreședinte al raionului, președintele Comisiei; Pascaru Tamara – consilier raional, medic – șef sanitar de stat CSP Cimișlia , vicepreședintele Comisiei ; Gherganov Aurica – inspector principal de stat, Inspecția ecologică Cimișlia, vicepreședintele Comisiei; Ciubotaru Tamara  – Specialist principal , secția AP, secretarul Comisiei  și membrii Comisiei : Zamfirov Vladimir – șef, Direcția agricultură și industrie prelucrătoare; Tocaru Vasile – șef, Direcția dezvoltare teritorială; Lupașcu Vasile – șef, Serviciul arhitectură, urbanism și cadastru; Tristan Eugeniu – șef , Direcția raională pentru siguranța alimentelor; Pînzar Gheorghe – primar , satul Ciucur-Mingir ;

Brînză Marian – șef, Secția Situații Excepționale Cimișlia, Durlescu Gheorghe – șef, ÎM ,, ServCom Cimișlia” , Prodan Sveatoslav – șef, Întreprinderea de Stat ,, Silvo – cinegetică Cimișlia”, Bostan Iurie – consilier raional,  Medoni Gheorghe –primar, comuna Hîrtop, Chistol Natalia – primar, satul Satul Nou,  Antoci Veaceslav – șef SOP al Inspectoratului de Poliție Cimișlia .

Desfășurarea Concursului a fost stabilită pentru perioada 02 aprilie – 01 august 2018. În această perioadă membrii Comisiei au vizitat toate localitățile din raion pentru a monitoriza desfășurarea activităților de amenajare și salubrizare. În competiție s-au lansat doar opt localități din raion și, respectiv, doar  primarii acestor unități administrativ–teritoriale au prezentat informații privind acțiunile desfășurate și rezultatele obținute  în amenajarea localităților și promovarea unui mediu curat.

După finalizarea perioadei de desfășurare a Concursului, Comisia s-a deplasat în localitățile Ciucur Mingir, Batîr, Selemet, Satul Nou, Ecaterinovca, Valea Perjei, Gura Galbenei și Lipoveni pentru examinarea activităților desfășurate privind amenajarea localităților  și evaluarea lor în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul de desfășurare a Concursului .

Comisia a analizat amenajarea Străzilor, a edificiilor instituțiilor publice din  localități, lichidarea gunoiștilor stihiinice, amenajarea gunoiștilor autorizate, asigurarea zonelor de protecție a fîntînilor arteziene, renovării surselor de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare, salubrizarea spațiilor verzi , amenajarea cimitirelor .

Pe data de 25 septembrie 2018 Comisia se va reuni în ședință pentru totalizarea rezultatelor .

 

 

Președintele comisiei                                                    Netedu Gheorghe

77 afișări