×

Comunicat privind organizarea şedinţei comisiei raionale pentru organizarea și desfășurarea Concursului raional „Cea mai modernă, salubră și amenajată localitate”

25 septembrie 2018

În data de 25 septembrie 2018 a avut loc ultima ședință a comisiei raionale pentru organizarea și desfășurarea Concursului raional „Cea mai modernă, salubră și amenajată localitate”, la ședință au participat dl Netedu Gheorghe – vicepreședinte al raionului, președintele Comisiei; Baldaji Sergiu – asistent a medicului igienist, reprezentant CSP Cimișlia; Gherganov Aurica – inspector principal de stat, Inspecția Ecologică Cimișlia, vicepreședintele Comisiei; Arama Elena  – Specialist superior, secția AP, secretarul comisiei; Zamfirov Vladimir- șef, Direcția agricultură și industrie prelucrătoare; Tocaru Vasile – șef, Direcția dezvoltare teritorială; Tristan Eugeniu – șef , Direcția raională pentru siguranța alimentelor; Pînzar Gheorghe – primar , satul Ciucur-Mingir ; Brînză Marian – șef, Secția Situații Excepționale Cimișlia; Bostan Iurie – consilier raional și Burduh Marin- șef, Inspecția Ecologică Cimișlia.

Au fost discutate acțiunile desfășurate și rezultatele obținute de autoritățile publice locale privind amenajarea și salubrizarea localităților. Dl Gheorghe Netedu a reamintit celor prezenți că Comisia într-o ședință anterioară a decis să nu totalizeze rezultatele concursului raional „Cea mai modernă, salubră și amenajată localitate” din motiv că APL de nivelul I au fost pasive și că în concurs s-au implicat doar opt primării. Totodată a fost menționat faptul că unele primării au depus eforturi pentru menținerea ordinii în localitate, salubrizarea locurilor de utilitate publică, lichidarea gunoiștilor.

Comisia a decis să propună președintelui raionului să menționeze cu diplome primarii unităților administrativ-teritoriale Batîr, Ciucur-Mingir, Selemet, Satul-Nou, Ecaterinovca, Valea-Perjei, Gura-Galbenei și Lipoveni care s-au implicat activ în salubrizarea și amenajarea localităților.

84 afișări