×

Ședinţa Comisiei pentru situaţii excepţionale Cimişlia, cu privire la măsurile de profilaxie, combatere şi eradicare a pestei porcine africane

2 octombrie 2018

La iniţiativa preşedintelui raionului Cimişlia, preşedintele Comisiei pentru situaţii excepţionale dl Iovu Bivol la 02 octombrie 2018  în sala de şedinţă a Consiliului raional s-a desfăşurat şedinţa Comisiei pentru situaţii excepţionale Cimişlia, cu privire la măsurile de profilaxie, combatere şi eradicare a pestei porcine africane.

Au informat dl Tristan Eugen, Şef Direcţia raională pentru siguranţa alimentelor și dl Dascal Ion Şef secţia sănătatea şi bunăstarea animală din cadrul Direcţiei raionale pentru siguranţa alimentelor.

La şedinţă au fost invitaţi şi au participat: membrii Comisiei,  primarii satelor şi comunelor din raion, sectorul poliţiei de frontieră Troiţcoe, Inspectoratul de Poliție Cimișlia, conducerea Î.S. „Silvo-Cinegetică Cimişlia”, şefii ocoalelor silvice, membrii societăţii vînătorilor şi pescarilor Cimişlia, crescători de porcine.

În raion situația epizootică în privința pestei porcine africane este favorabilă, cu excepția focarului înregistrat pe data de 21.12.2017 la mistrețul vînat la ocolul silvic Zloți al Î.S. „Silvo-Cinegetica Cimișlia” la moment focarul este activ și  se  monitorizează timp de 24 luni de la data înregistrării.

Pentru profilaxia și combaterea pestei porcine africane la porcii domestici cît și mistreți Direcția pentru siguranța alimentelor Cimișlia a întreprins un șir de măsuri:

-au fost prelevate probe de laborator de la mistreții vînați în perioada 2016-2017,  -trei probe;

– au fost prelevate probe de la porcii domestici în conformitate cu programul strategic pentru anul 2018,  -26 probe;

-s-au petrecut seminare de școlarizare cu angajații Î.S.„Silvo-Cinegetica Cimișlia”, deținătorii de porcine din raion;

-proprietarii de porcine au fost înștiințați prin intermediul Radio Media Cimișlia despre pericolul, evoluția bolii, măsurile de profilaxie a pestei porcine africane;

-administrațiilor publice locale de nivelul –I li  s-au înmînat materiale informative cu PPA;

-au fost inspectate fermele comerciale;

-angajații Î.S.„Silvo-Cinegetica Cimișlia” permanent inspectează fodurile forestiere din gestiune la depistarea cadavrelor de mistreți,  sau bolnavi;

-se derulează inspecţia cîmpurilor  cu porumb  la obiectul distrugerii de către mistreţi.

Preşedintele Comisiei pentru situaţii excepţionale, preşedintele raionului dl Iovu Bivol a solicitat dlui Eugen Tristanșef, Direcția raională pentru siguranța alimentelor Cimișlia, şi dlui Ion Dascăl – șef, Secția Sănătatea și Bunăstarea Animală din cadrul Direcției raionale pentru siguranța alimentelor Cimișlia, de comun acord cu conducerea Î.S.” Silvo-Cinegetică Cimişlia” să întreprindă  măsuri concrete pentru a nu admite răspîndirea pestei porcine africane pe teritoriul raionului Cimişlia.

Comisia a aprobat  Decizia  şi Planul măsurilor pentru combaterea și prevenirea răspîndirii pestei  porcine africane pe teritoriul raionului Cimișlia.

132 afișări