×

Comunicat privind desfășurarea seminarului organizat de către reprezentanții Oficiului Teritorial Hîncești al Cancelariei de Stat

25 octombrie 2018

 Joi 25 octombrie 2018 , ora 10 .00 în sala de ședințe a primăriei Cimișlia a avut loc seminarul instructiv cu secretarii administrațiilor publice locale de nivelul întâi și al doilea din raioanele Cimișlia și Basarabeasca .

Prima parte a seminarului a fost condus de către dl. Ion Mereuță șef , Oficiul Teritorial Hîncești al Cancelariei de Stat care s-a referit la importanța implementării  Hotărîrii Guvernului nr. 672 din 28 august 2017 pentru aprobarea regulamentelor cu privire la Registrul de stat al actelor locale, care include Regulamentul cu privire la evidența actelor supuse controlului administrativ de legalitate. Crearea Registrului de Stat – este o sursă informațională publică care va conține textele actelor emise de autoritățile  publice locale și datele suplimentare stabilite prin Hotărîrile Guvernului aferente acestora, în format electronic.

De pe data de 28 octombrie 2018  începe mecanismul de înregistrare, publicare, păstrare, evidență și vizualizare a actelor administrațiilor publice locale de nivelul întâi și al doilea pe platforma informațională – Registrul de Stat al actelor locale. Toate actele cu caracter normativ și datele din fișa de evidență devin accesibile publicului de la data includerii în Registru. Prin implementarea sistemului electronic va fi asigurată transparența procesului decizional a autorităților publice locale.

În a doua parte a seminarului dl. Victor Mahu, reprezentantul Oficiului Teritorial Hîncești a Cancelariei de Stat a explicat procedura de utilizare a Registrului  și mecanismul  de înregistrare a actelor. În toate administrațiile publice locale de nivelul întâi și al doilea au fost desemnate în condițiile Regulamentului, persoanele responsabile de înregistrarea actelor emise în Registrul de Stat.

212 afișări