×

Seminar desfășurat cu managerii instituțiilor de învățământ

6 noiembrie 2018

În perioada 31.10-01.11.18 Consiliul General al Federației Sindicale a Educației și Științei din R.Moldova, Direcția Învățământ General Cimișlia au organizat și desfășurat seminarul „Negocierea și semnarea Contractului Individual de Muncă”. La seminar au participat managerii instituțiilor de învățământ din raion și președinții de sindicat din instituții. Agenda seminarului a cuprins următoarele activități :

1.Contractul Individual de muncă. Negocierea și semnarea ;

2.Convenția Colectivă. Drepturile și garanțiile sociale pentru salariați;

3.Măsurile de protecție socio-economice întreprinse de sindicate în protejarea membrilor săi;

4.Modificările operate la HG 868 din 08.10.2014 privind finanțarea în bază de cost standart per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul doi;

5.Evaluarea seminarului.

La seminar au fost prezenți și specialiștii Ministerului Educației Culturii și Cercetării.

156 afișări