×

Comunicat informativ

7 noiembrie 2018

de la ședința comună a primarilor, secretarilor și inginerilor funciari din cadrul APL I cu reprezentanții Agenției Servici Publice din  07.11.2018

La ședința dată au participat: dna Eleonora Vasilachi și dna Cristina Chira –Nicolaeva, reprezentanții  Agenției Servicii Publice or.Chișinău, primarii, secretarii, inginerii funciari din cadrul primăriilor raionului, șefii secțiilor și direcțiilor a  consililui raional, șeful Centrului Multifuncțional din Cimișlia.

Președintele raionului Cimișlia dl Iovu Bivol a  expus  problemele cu care se confruntă Autoritățile locale în raport cu serviciile prestate de către Centrul  Multifuncțional: serviciile de cadastru,  stare civilă,  camera de licențieri.

Dna Eleonora Vasilachi, reprezentantul Agenției Servicii Publice a evidențiat necesitatea asigurării calitative și eficiente a serviciilor Ghișeului unic din Cimișlia, prin care au fuzionat 5 servicii: oficiul stare civilă, oficiul cadastral, biroul de examinare și evidență a transportului, camera de licențiere și biroul de documentare a populației. Au fost expuse beneficiile  modernizării sistemului de activitate a Centrului multifuncțional, beneficiile programării prealabile on-line a cetățenilor, posibilitatea expunerii cetățenilor privind calitatea serviciilor prestate de Ghișeu. În continuare s-a propus un program de colaborare eficientă între APL I și Centrul multifuncțional Cimișlia. Prima și a treia joi din fiecare lună va fi rezervată pentru inginerii funciari de la orele 8.00 – 15.00, ultimele 3 zile ale lunii curente vor fi rezervate activitații secretarilor consiliilor locale de la orele 8.00-15.00. La necesitate reprezentanții autorităților locale au posibilitatea de  programare la o oră convenabilă, secretarii consiliilor locale vor avea  posibilitatea de a se înregistra ca operatori de servicii.

Șeful Centrului Multifuncțional Cimișlia, dl Ion Țurcanu a  evidențiat calitatea și operativitatea serviciilor prestate de către Centru, rezolvarea problemelor apărute cu serviciul stării civile, distribuirea materialelor informative pentru APL, posibilitatea de a oferi 2 ghișee pentru activitatea secretarilor consiliilor locale în zilele preconizate.

La finele ședinței dl Iovu Bivol, președintele raionului a menționat și alte probleme la care trebuie atrasă atenția: necesitatea  aprobării bugetelor locale în termenii stabiliți, problemele cu donarea de sînge din partea unor primării,  pregătirea către desfășurarea Zilei Agricultorului din 23.11.2018, unde au fost invitați toți primarii din raion, valorificarea surselor preconizate la reparația drumurilor locale, calitatea reparațiilor drumurilor, lansarea  Programului –  Drumuri bune 2 și necesitatea elaborării devizelor de cheltuieli pentru următoarele reparații de drumuri locale.

197 afișări