×

Ședința comisiei raionale privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate

7 noiembrie 2018

În data de 07 noiembrie 2018 a avut loc ședința comisiei raionale privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate. La ședință a fost examinată scrisoarea nr. 1466 din 13.09.2018 de la  ÎS”Gările și Stațiile Auto”, prin care se atestă admiterea suspendărilor în proporție de 100% la unele curse/rute deservite de agenți transportatori și cererea agentului transportator ÎI ”Lotcă Filip” prin care renunță la deservirea cursei regulate de călători Cimișlia 13:00 -Munteni 06:45 , zilele de deservire L, M, M, J, V, S, D.

Comisia a decis a recomanda Președintelui raionului Cimișlia, să sesizeze Agenția Națională Transport Auto despre încălcarile admise de agenții transportatori „Pastrans MT” SRL, „Crevtrans” SRL, ÎI„Duca Victor” în vederea retragerii autorizațiilor acordate pentru cursele la care au admis suspendarea în proporție de 100% din totalul curselor prevăzute în graficul de circulaţie în decurs de 3 luni consecutive.

În eventuala retragere a autorizațiilor acordate agenților transportatori menționați mai sus, a propune Președintelui raionului Cimișlia să solicite Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, conform prevederilor art. 35 alin. (4) din Codul transporturilor rutiere nr.150 din 17.07.2014, avizul pentru modificarea programului de transport rutier raional Cimișlia, pentru excluderea curselor Cimișlia – Ialpujeni ora 13.45, Cimișlia – Satul Nou ora 11.00,  Cimișlia – Satul Nou ora 14.30, Cimișlia – Topala ora 13.00 din programul raional pe motivul inoportunității expunerii rutei/cursei respective la concurs.

Deasemenea s-a decis a anunța concurs public de atribuire pentru cursa Cimișlia 13:00 -Munteni 06:45 în legătură cu renunțarea agentului transportator la autorizația de transport auto de călători pentru cursa respectivă urmînd ca, pînă la data încheierii concursului, cursa Cimișlia 13:00 -Munteni 06:45, zilele de deservire L, M, M, J, V, S, D, să fie deservită în continuare de agentul transportator care o efectua pînă la retragere.

125 afișări