×

ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice privind aprobarea bugetului raional pe anul 2019

14 noiembrie 2018

ANUNȚ

privind organizarea consultărilor publice

privind aprobarea bugetului raional pe anul 2019

Consiliul raional Cimișlia  inițiază începînd cu ziua de 14 noiembrie 2018 consultare publică a proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea bugetului raional Cimișlia pentru anul 2019”.

Scopul proiectului este planificarea conformă și eficientă a resurselor, precum și definirea ansamblului de acțiuni și operațiuni integrate orientate spre gestionarea banilor publici prin intermediul unui instrument de management bugetar.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este stabilirea obiectivelor, indicatorilor de performanță și priorităților Consiliului raional Cimișlia în raport cu resursele disponibile pentru anul 2019.

 

Prevederile de bază ale proiectului sunt:

– indicatorii generali ai bugetului raional pentru anul 2019;

– sinteza bugetului raional pe venituri pentru anul 2019;

– sinteza resurselor și cheltuielilor bugetului raional pentru anul 2019 conform clasificației funcționale și clasificației pe programe;

– cuantumul transferurilor alocate de la bugetul de stat (transferuri cu destinație generală, transferuri cu destinație specială)

– efectivul limită a unităților de personal ale instituțiilor bugetare finanțate de la bugetul raional;

– repartizarea alocaţiilor componentei raionale şi fondului de educaţie incluzivă;

– cuantumul fondului de rezervă al bugetului raional. 

 

Beneficiarii proiectului de decizie sunt instituțiile publice din subordinea Consiliului raional și cetățenii raionului Cimișlia.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt planificarea corectă și eficientă a veniturilor financiare și utilizarea lor conform priorităților, obiectivelor și indicatorilor de performanță.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  Legea nr. 181 din 25 iulie 2014 privind finanţele publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Notele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor ”Privind elaborarea de către autoritățile administrației publice locale a proiectelor bugetelor locale pentru anul 2019 și estimările pentru  anii 2020-2021”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 30 noiembrie 2018, dnei Olesea Răcilă, șef secție elaborarea și administrarea bugetului, pe adresa electronică: d.finantecim@gmail.com , la numărul de telefon 0 241 23269 sau pe adresa: or. Cimișlia,  bd Ștefan cel Mare, 12, birou 315.

 

ÎN ATENȚIA PĂRȚILOR INTERESATE!

Consiliul raional Cimișlia informează despre desfășurarea dezbaterilor publice pe marginea proiectului de decizie cu privire la aprobarea bugetului raional Cimișlia pentru anul 2019, în ziua de 03 decembrie 2018, ora 10.00, sala de protocol a Consiliului raional Cimișlia, etaj II.

Proiectul deciziei cu privire la aprobarea bugetului raional Cimișlia pentru anul 2019 este disponibil pe pagina web oficială www.raioncimislia.md (rubica „Transparența decizională”, „Proiecte de decizii”) .

166 afișări