×

Ședință ordinară 07.12.18

7 decembrie 2018

Ședința ordinară a consiliului raional Cimișlia s-a desfășurat la 7 decembrie anul curent în incinta Consiliului raional cu participarea primarilor localităților raionului, serviciilor desconcentrate din raion, direcțiilor, secțiilor și instituțiilor subordonate consiliului. La ședință au fost prezenți 27 de consilieri.

După onorarea drapelului de stat și intonarea imnului Republicii Moldova, de către consilieri a fost propus și ales unanim președinte al  ședinței, dl Țurcanu Mihail. Pe ordinea de zi au fost incluse 17 chestiuni, care prealabil au fost examinate de către comisiile de specialitate a Consiliului raional în ziua de 5 decembrie.

Printre cele mai importante chestiuni incluse în ordinea de zi au fost cele cu privire la executarea bugetului raionului Cimișlia pe nouă luni ale anului 2018, aprobarea bugetului raional pentru 2019.

Dupa examinarea chestiunii privind aprobarea bugetului raional pe anul  2019 în prima lectură, șefa Direcției finanțe, dna Olga Gorban a prezentat detaliat raportul privind executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2018, care la partea de venituri a fost executat în sumă de 85917,24 mii lei sau la nivel de 68,1%, la partea de cheltuieli – în sumă de 83432,71 mii lei sau la nivel de  64,5%, iar la transferurile de la bugetul de stat a fost executat în sumă de 75195,28 mii lei sau 66,4%.

Pentru anul viitor, Consiliul raional Cimișlia a aprobat bugetul  în valoare totală de 130509,9 mii lei, care prevede atât la venituri, cât și la cheltuieli, aceleași sume, adică fără de un dificit bugetar.

Restul chestiunilor de pe ordinea de zi au fost votate în unanimitate de consilierii prezenți la ședință.

La finele ședinței, președintele raionului Cimișlia dl Iovu Bivol  a adus mulțumiri consilierilor raionali și tuturor persoanelor prezente la ședință pentru participare activă în cadrul ședinței, a reamintit că pe 28 decembrie 2018 v-a avea loc ședința extraordinară a Consiliului raional Cimișlia.

Deciziile aprobate în cadrul ședinței vor fi aduse la cunoștință publică prin publicare pe pagina oficială a Consiliului raional Cimislia www.raioncimislia.md și pe portalul guvernamental www.actelocale.gov.md în termenii stabiliți de legislație.

147 afișări