×

 Sesiunea de instruire a specialiștilor și a subiecților declarării averii și intereselor personale

11 decembrie 2018

În data de 11.12.2018 în cadrul Consiliului raional Cimișlia a avut loc  sesiunea de instruire a specialiștilor și a subiecților declarării averii și intereselor personale din cadrul autorităților publice locale pe domeniile respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Vorbitorii din cadrul Autorității Naționale de Integritate au explicat procedurile de obținere, prelungire și revocare a semnăturii electronice avansate calificate; Responsabilitățile persoanelor desemnate pentru completarea Registrului subiecților declarării averii și a intereselor personale; Modalitățile și termenele de depunere a declarațiilor de avere și interese personale în format electronic; Ordinea de eliberare a certificatelor de integritate.

Reamintim că declarațiile de avere și interese personale se depun în format electronic de către subiecții declarării desemnați în art.3 al Legii nr 133 din 17.06.16 privind declararea averii și intereselor personale, printre care persoanele care deţin funcţii de demnitate publică, consilierii consiliilor săteşti (comunale), orăşeneşti (municipale), raionale, conducătorii organizațiilor publice şi adjuncţii acestora, funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special ș.a.

Declaraţia se depune anual, în perioada 01 ianuarie – 31 martie, în cazul angajării, al validării mandatului sau  la  încetarea mandatului sau a raporturilor de muncă declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la survenirea acestor situații.

 

 

145 afișări