×

ANUNȚ

20 februarie 2019

Administrația raionului Cimișlia anunță organizarea consultărilor publice

prin audieri publice a proiectului de decizie privind aprobarea

Planului de Dezvoltare Economică a raionului

2019-2020

 

Devenind membru junior al clubului  ”Primarii pentru Creștere Economică” în a. 2017 , Consiliul raional Cimișlia a primit asistență pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Economică a raionului pentru anii 2019-2020, care are drept scop  dezvoltarea sectorului privat întru sporirea creșterii economice, dezvoltării și ocupării forței de muncă.

Prezentul plan va contribui la consolidarea potenţialului IMM-urilor şi a rolului lor în economia raionului, creşterea încrederii dintre mediul de afaceri şi autorităţi, crearea în ansamblu a unui mediu mai favorabil pentru dezvoltarea antreprenoriatului. Susţinerea şi dezvoltarea IMM-urilor de către autoritatea publică locală de nivelul II în termen lung va contribui la sporirea calității vieții locuitorilor raionului.

Elaborarea Planului a fost un proces ce s-a derulat de-a lungul cîtorva luni. După efectuarea analizei economice, analizei SWOT,  echipa de elaborare  (5 membri), constituită  prin dispoziția președintelui raionului, a centralizat propunerile în cadrul consultărilor cu reprezentanții mediului de afaceri din raion din diverse domenii de activitate – agricultură, producere, prestări servicii, comerț, învățămînt,  precum și reprezentanți ai societății civile, au stabilit viziunea, obiectivele de dezvoltare, a trasat Viziunea generală a raionului Cimișlia: ”Raionul Cimișlia, raion cu potențial economic înalt, cu experiență și tradiții în agricultură și industrie, își va diversifica economia prin atragerea investițiilor și promovarea afacerilor locale pentru a spori calitatea vieții locuitorilor săi”,

și următoarele obiective și activități, ce urmează a fi realizate pe parcursul a 2 ani:

 1. Stabilirea unei guvernări prietenoase cu mediul de afaceri local
 • Crearea unei platforme de dialog între APL de nivelul II, instituțiile publice și mediul de afaceri;
 • Crearea paginii pe site-ul CR dedicată comunicării cu mediul de afaceri;
 • Instituirea furnizorilor de servicii pentru dezvoltarea afacerilor și a antreprenorilor din raion;
 • Crearea bibliotecii antreprenoriale;
 • Organizarea a 5 mentor-ship pentru start-app-uri;
 • Crearea spațiilor de pre-incubare în Incubatorul de Afaceri;
 • Organizarea concursului raional ”Cel mai bun antreprenor al anului”;
 • Suport în crearea grupurilor/asociațiilor de producători agricoli;
 • Suport în crearea casei de Ambalare, Asociației raionale a apicultorilor ”Albinuța”;
 1. Promovarea atractivității investiționale a raionului
 • Elaborarea profilului investițional al raionului;
 • Organizarea Forumului Economic Investițional Regional;
 • Organizarea Festivalului Național al Strugurelui, ediția a VII-a;
 • Organizarea Expoziției-Tărg ”Parada Florilor”, ediția a VI-a;
 • Organizarea Zilei Naționale a Vinului;
 • Facilitarea participării agenților economici producători la Expoziția Națională ”Fabricat în Moldova”;
 • Reabilitarea infrastucturii inginerești (drumuri, gazoducte, apeducte, sisteme de canalizare, îmbunătățirea serviciilor de gestionare a deșeurilor menajere solide)
 • Reabilitarea drumului de acces spre satele: Suric – 5,4 km, Cenac, – 1,2 km, reabilitarea drumului L 559 Gradiște-Coștangalia cu lungimea de 1,5 km;
 • Reabilitarea și construcția sistemelor de apeduct în satele Schinoșica, Ciucur Minjir, Ialpujeni;
 • Construcția sistemelor de canalizare în satele: Lipoveni, Selemet, Mihailovca;
 • Îmbunătățirea serviciilor de gestionare a deșeurilor menajere solide în raion.

În procesul de elaborare a Planului s-a ținut cont de competențele legale ale Consiliului raional, astfel, încît CR să asigure realizarea activităților planificate.

Finanțarea Planului de Dezvoltare Economică Locală va fi parțial acoperită, atît din sursele locale cât și externe.

Planul de Dezvoltare Economică Locală a fost aprobat de către experții Băncii Mondiale și odată cu aceasta, Consiliul Raional Cimișlia a fost promovat la statutul de Membru Activ al Inițiativei M4EG.

Rugăm agenții economici, cetăţenii interesați să examineze proiectul Planului de Dezvoltare Economică 2019-202 și să înainteze recomandări la adresa de e-mail: economie.cimislia@gmail.com sau la tel. 0 241 25873 sau 0 241 21173.

Responsabili de organizarea audierilor publice și de colectarea recomandărilor sunt  Natalia Răileanu, șefa direcției economie și atragerea investițiilor și Serghei Bancov, specialist superior al direcției economie și atragerea investițiilor, care vor asigura punerea la dispoziţie a părţilor interesate a proiectului de decizie şi a materialelor aferente acestuia.

 

Audierile Publice vor avea loc în data de 28 februarie 2019, ora 10.00 în sala de protocol, et. II a Consiliului raional Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 12.

92 afișări