×

Desfășurarea ședinței ordinare a Consiliului raional Cimișlia.

22 martie 2019

   Prima ședință a Consiliului raional Cimișlia din anul curent s-a desfășurat la data de 22 martie 2019  cu prezența a 25 de consilieri raionali din numărul total de 33. Prealabil, toate proiectele de decizii – 35, au fost examinate la ședințele comisiilor consultative de specialitate.

După inaugurarea imnului Republicii Moldova, Președintele raionului, dl Iovu Bivol a felicitat cu ziua de naștere reprezentantul Oficiului Teritorial Hîncești al Cancelariei de Stat dl Andrei Tomescu, consilierul raional Sergiu Bălan și primarul s. Sagaidac Ioana Leorda.

Secretarul Consiliului dl Vasile Spînu a informat  despre confirmarea de către Comisia Electorală Centrală a mandatului de consilier din lista supleantă, dl Vladimir Petrache.

Președinte a ședinței a fost ales consilierul Mihail Țurcanu, care a propus spre audiere proiectele de decizii din ordinea de zi cu stabilirea regulamentului de desfășurare a ședinței, timpul reglementar pentru raportori și timpul pentru dezbateri.

Prima întrebare pusă în dezbatere a fost Raportul  șefului direcției finanțe dna Olga Gorban privind executarea bugetului pe anul 2018. Tot de dna Gorban Olga au fost  audiate  modificările bugetului aprobat pentru a. 2019, alocarea finanțelor din fondul de rezervă, noul regulament al direcției finanțe.

În continuare sau discutat chestiunile privind distribuirea  surselor financiare destinante reparației și întreținerii drumurilor locale, repartizarea finanțelor din componenta raionului, odihna și întremarea sănătății copiilor în sezonul estival 2019, sau aprobat statele de personal, salariile de funcție și suplimentele la salarii pentru performanțe ale Centrelor de sănătate Cimișlia, Gura Galbenei și Javgur. A fost apobat Programul anual de activitate al Consililui raional pentru a. 2019, planul de dezvoltare ecomonică a raionului pentru anii 2019-2020, implementarea planului strategic de dezvoltare socio-economică a raionului pentru anii 2013-2020.

Pentru merite deosebite la dezvoltarea social-economică și culturală a raionului Cimișlia s-a decis de a conferi titlu „ Cetățean de Onoare al raionului Cimișlia :

Domnului Ion Preoteasa, președinte al Consiliului județean Dolj, România;

Doamnei Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova, România;

Domnului Gheorghe Postovanu, sculptor, membru al Uniunii artiștilor plastici din Republica Moldova, cavaler al Ordinului Republicii.

În memoria exconsilierului raional Victor Bazatin s-a decis de al comemora prin instalarea unei plăci   pe fațada  edificiului oficiului medicului de familie din s. Mihailovca, iar  pe fațada edificiului Liceului Teoretic  „ Ion Creangă ” din  or. Cimișlia vor fi instalate plăcile comemorative  a veteranilor de război căzuți în cîmpul de luptă pentru Apărarea Integrității Teritoriale și Suveranității Republicii Moldova:  Anatol Marîi, Ion Cecati, Vasile Gladarenco, Petru Neagu și Vasile Prăjică.

102 afișări