×

Anunţ

3 mai 2019

      În scopul susţinerii întreprinderilor mici şi mijlocii, sporirii competitivităţii mărfurilor şi serviciilor, stimulării exportului, atragerii investiţiilor autohtone, precum încurajarea antreprenorilor din raion, administrația raionului Cimişlia anunţă concursul „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii” pentru anul 2018.

     Concursul se va desfăşura la următoarele nominalizări:

 1. Cel mai bun antreprenor în sfera de producţie:
      – în domeniul agricol;
      – în domeniul industrial;
 2. în domeniul agricol;
 3. în domeniul industrial;
 4. Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului;
 5. Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii;
 6. Cel mai bun antreprenor-exportator;
 7. Cel mai bun antreprenor-inovator;
 8. Cel mai tânăr antreprenor;
 9. Cel mai bun antreprenor-femeie;

         Cererile de participare la concurs şi formularele privind indicatorii financiar-economici se depun pînă la data de 10 iunie 2019 la Consiliul raional Cimişlia, Direcţia Economie şi Atragerea Investiţiilor, pe adresa bulevardul Ştefan cel Mare, 12, oficiul 104  pe suport de hîrtie și în format electronic la e-mail: economie.cimislia@gmail.com.

Atașat găsiți condițiile de participare la concurs, modele de Cerere  şi Formularele indicatorilor financiar-economici.

Pentru orice întrebare nu ezitaţi să telefonaţi la tel. 0 241 21178.

Comisia raională de concurs


  Condiții

de participare la concursul raional

 „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”

 

În vederea stimulării dezvoltării antreprenoriatului, promovării produselor şi serviciilor agenţilor economici, participanţi la concurs, administrația raionului organizează  concursul pentru decernarea titlului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii” (în continuare – concurs).

La concurs participă agenţii economici – subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, în conformitate cu prevederile articolului 2 din Legea nr.206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.
Concursul are un caracter deschis şi transparent, iar informația privind desfășurarea acestuia se publică pe pagina-web oficială a Consiliului raional Cimișlia.

Participanţilor la concurs li se garantează evaluarea obiectivă a indicatorilor activităţii lor economice în anul desfăşurării concursului şi dreptul de a învinge în competiţie.

La concurs pot participa întreprinderile micro, mici și mijlocii cu sediul  în  raionul Cimișlia care își desfășoară activitatea conform prevederilor legislației în vigoare, cu excepţia celor menţionate mai jos:
Nu se acceptă cererile de participare la concurs în cazurile în care:
– agentul economic nu şi-a onorat, în termenele stabilite, obligaţiile ce ţin de achitarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor de asigurări sociale de stat, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, penalităţilor şi amenzilor aferente;
– față de  agentul economic a fost intentat procesul de insolvabilitate;
– faţă de agentul economic au fost intentate procese penale sau asemenea procese se află în stadiu de examinare;
– există demersuri ale organelor de drept şi de control din ţările cu care Republica Moldova are semnate acorduri internaţionale de colaborare;
– există reclamații din partea Inspecţiei Muncii, a sindicatelor privind încălcarea legislaţiei muncii.
Participanţii la concurs  poartă răspundere pentru veridicitatea informaţiei prezentate Comisiei locale de concurs. În cazul depistării unei informaţii eronate, participantul este exclus din concurs.
Participanţii la concurs acceptă ca datele cu caracter personal transmise comisiilor spre examinare să poată fi prelucrate, păstrate, comunicate și folosite în orice alt mod, în scopul și în contextul concursului, iar organizatorul concursului să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/cîștigătorilor la prezentul concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare.
Prin participarea la concurs, toți participanții și cîștigătorii acceptă cerințele și condițiile prevăzute de prezentul Regulament și se obligă să respecte și să se conformeze acestora.

 

Organizarea, desfăşurarea şi totalizarea rezultatelor concursului la nivel local se efectuează de către Comisia locală de concurs, constituită prin dispoziția președintelui raionului (în continuare – Comisia locală).
Comisia locală este constituită dintr-un număr impar de membri și  exercită următoarele funcţii:
1) stabileşte bugetul local al concursului, inclusiv mărimea premiilor;
2) plasează pe pagina-web oficială a autorității publice locale și, după caz, în mass-media informaţia privind condiţiile de participare la concurs;
3) oferă informaţii și consultații referitoare la organizarea și desfășurarea concursului la nivel local;
4) colectează şi analizează cererile depuse de solicitanţi pentru participare la concursul local;
5) determină învingătorii concursului la nivel local, organizează ceremonia de decernare a distincţiilor şi premiilor la nivel local;
6) prezintă candidaturile învingătorilor locali în calitate de participanţi la concursul republican.

 

374 afișări