×

Administrația raionului Cimișlia, anunță organizarea consultărilor publice prin audieri publice a proiectului de decizie privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al raionului Cimișlia 2019-2030.

15 mai 2019

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă este un document care definește, în principiu, politica administrației publice locale în domeniile conexe – energie și mediu și are ca obiective:

  • îmbunătățirea eficienței energetice prin reducerea emisiilor de CO2 pe teritoriul raionului Cimișlia cu cel puțin 40% până în anul 2030 și printr-o utilizare sporită a surselor regenerabile de energie;
  • adaptarea la efectele schimbărilor climatice.

Pentru a transforma aceste obiective în realitate, Consiliul Raional, împreună cu autoritățile locale, se angajează să urmeze abordarea descrisă în următoarele etape:

– prezentarea unui Plan de Acțiune privind Energia Durabilă și Climă în termen de doi ani

de la data deciziei Consiliului Raional;

– elaborarea Inventarului de Bază al Emisiilor și a unei Evaluări a riscurilor și a

vulnerabilităților legate de schimbările climatice;

– redactarea unui raport privind progresele înregistrate, cel puțin o dată la doi ani începând

cu data prezentării Planului de Acțiune privind Energia Durabilă și Climă, în scopul

verificării, monitorizării și evaluării.

In componența planului de acțiune intra o serie de recomandari de proiecte prioritare-investiții si acțiuni care urmeaza a fi lansate in domeniile imbunatațirii eficienții energetice, utilizarii surselor regenerabile de energie cu un impact larg si semnificativ asupra țelurilor propuse.

Obiectivele pot fi realizate prin masuri si actiuni specifice, finantate  de la bugetul local si/sau surse de finantare externe atrase la bugetul local, dar si prin extinderea cooperarii intre institutii si oameni a bunelor practici si noilor cunostinte tehnice din domeniul eficientei tehnice din domeniul  eficientei energetice si surselor de energie regenerabille, transferul experientei pozitive, incurajarea utilizarii noilor tehnologii, imbunatatirea capacitatii organizationale a institutiilor publice prin management energetic performant, precum si prin cresterea rolului primăriilor ca model pentru comunitate.

Finanțarea Planului de Dezvoltare Economică Locală va fi parțial acoperită, atît din sursele locale cât și externe.

Rugăm agenții economici, cetăţenii interesați să examineze proiectul Planului de Actiune pentru Energie Durabila si Clima 2019-2030 și să înainteze recomandări la adresa de e-mail: economie.cimislia@gmail.com sau la tel. 0 241 22683 sau 0 241 21178.

Responsabili de organizarea audierilor publice și de colectarea recomandărilor sunt  Natalia Răileanu, șefa direcției economie și atragerea investițiilor și Lidia Durlescu, specialist principal al direcției economie și atragerea investițiilor, care vor asigura punerea la dispoziţie a părţilor interesate a proiectului de decizie şi a materialelor aferente acestuia.

Audierile Publice vor avea loc în data de 22 mai 2019, ora 10.00 în sala de protocol, et. II a Consiliului raional Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 12.

310 afișări