×

Conducerea raionului Cimișlia în vizită de lucru  în Județul Vaslui

15 mai 2019

Administrația raionului  Cimișlia, în anul 2019, a pus un accent deosebit pe relațiile de colaborare cu Județul Vaslui din România, cu care raionul  Cimișlia are stabilite relații de cooperare încă din anul 2013.

La finele anului 2018, președintele raionului, Iovu BIVOL, a emis Dispoziția nr.120-d din 26.11.2018 prin care a constituit grupul de lucru al Consiliului raional Cimișlia, de coordonare a cooperării dintre Județul Vaslui din Romania și  Raionul Cimișlia din Republica Moldova, care este condus de dl Gheorghe Netedu, vicepreședintele raionului, și are ca membri șefii direcțiilor, secțiilor și șefii unor instituțiilor publice din subordinea Consiliului raional Cimișlia.

Grupul de lucru a elaborat și a remis Consiliului Județean Vaslui spre coordonare programe comune de acţiuni concrete ale celor două părți, cu precizarea termenelor calendaristice și detalierea obiectivelor de investiții ale Județului Vaslui în raionul Cimișlia și va analiza, periodic, stadiul îndeplinirii prevederilor din Înţelegerea de cooperare, vor stabili măsuri pentru extinderea şi susţinerea acesteia şi vor informa fiecare în parte Consiliul Judeţean Vaslui şi respectiv Consiliul Raional Cimişlia, asupra modului de derulare a cooperării între cele două entităţi ale administraţiei publice,

La invitația  dlui Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, reprezentanții raionului Cimișlia dl Iovu BIVOL, președintele raionului, și dl Gheorghe Netedu, vicepreședintele raionului, au efectuat o vizită de lucru  în județul Vaslui pe data de 10 mai 2019.

În cadrul acestei vizite părțile au purtat discuții pe marginea programelor comune de acțiuni.

Îndeosebi au fost examinate două proiecte investiționale elaborate de administrația raionului Cimișlia și propuse spre finanțare județului Vaslui.

Părțile, de comun acord,  au convenit că Consiliului Județean Vaslui, va finanța,  iar Consiliul raional Cimișlia va cofinanța,  proiectul de modernizare a celui de al patrulea bloc locativ (cu construcția unei anexe) la tabăra de odihnă pentru copii „Izvoraș” din Zloți.

351 afișări