×

Seminar de informare: Sistemul electronic de achiziții publice

30 mai 2019

Sporirea competenților operatorilor economici din raion în utilizarea Sistemului Electronic de Achiziții Publice SIA ”RSAP-Mtendet” a fost scopul seminarului desfășurat în incinta Consiliului raional la data de 28 mai 2019.

21 de agenți economici din cei 30 invitați de către specialiștii Direcției economie și atragerea investițiilor au beneficiat de informații utile privind proceduri de achiziție, filtre de motoare de căutare a oportunităților în sistemul MTender, completarea DUAE, modalitatea de contestare a documentației de atribuire, pregătirea ofertelor, garanția pentru ofertă și garanția de bună execuție.

A fost explicată procedura de  încărcare a documentelor ofertei în cabinetul personal pe platforma electronică și publicarea acestora, prezentarea documentelor garantate de DUAE și a clarificărilor ofertelor. La fel au fost discutate erorile frecvente la modificarea valorii ofertei în cazul  licitației electronice.

Instruirea a fost organizată în parteneriat cu CCI filiala Hîncești cu suportul BERD.

74 afișări