×

Ședința Comisiei pentru situații excepționale a raionului Cimişlia

12 iunie 2019

La  12 iunie 2019  ora 9.00 în sala de ședințe a consiliul raional sa desfășurat ședința Comisiei raionale penrtu situații excepționale.

Ședința a fost prezidată de dl Iovu Bivol, președintele raionului, președintele Comisiei pentru situații excepționale.

La ședință au fost invitați și au participat membrii Comisiei pentru situații excepționale, primarul or. Cimișlia, satelor, ( comunelor) din raion, șefii direcțiilor, secțiilor consiliului raional, șefii serviciilor desconcentrate din raion, conducătorii unităţilor economice din agricultură,

Ordinea de zi:

  1. Cu privire la  pregătirea şi desfăşurarea campaniei de recoltare , asigurarea securităţii antiincendiare în perioada  companiei de recoltare a cerealelor                      

                          Au informat domnii:

Vladimir  ZAMFIROV – șef, direcția agricultură și industrie  prelucrătoare Cimișlia.

  • Cu privire la starea culturilor cerealiere în prezent, recomandări pentru recoltarea lor în condiţiile anului 2019.

Brînză Marin, șef, secția  situații excepționale Cimișlia.

– Despre măsurile şi mijloacele de apărare împotriva incendiilor în perioada recoltării.

Antoci Veaceslav  – şef, secţia ordinei publice, comisariatul de poliţie Cimişlia.

– Menținerea ordinii publice  în perioada campaniei de  recoltare a cerealelor.

Vasile VLAS – şef,  Inspectoratul „Intehagro”, Cimișlia.

Pregătirea tehnicii agricole  către sezonul de recoltare a culturilor cerealiere

Andrei BUNDUCHI – inspector principal al Serviciului supraveghere energetică Cimişlia.

-Măsurile de pregătire și exploatare a  utilajului electric de pe fățări și depozite  în perioada recoltării.

Burduh Marin-   şef,  direcţia  inspecției   pentru protecţia mediului Cimișlia.

– Măsuri de protecție a mediului înconjurător.

Preşedintele Comisiei pentru situaţii excepţionale,   președintele raionului Cimișlia dl Iovu Bivol a cerut de la primarii localităților din raion, de comun acord cu

Conducătorii unităţilor economice din agricultură să:

–  convoace în termen de 14 zile şedinţe ale comisiilor locale  pentru situaţii excepţionale la care vor examina şi aproba măsuri pentru prevenirea şi combaterea incendiilor la recoltarea culturilor cerealiere de prima grupă.

– organizeze de comun acord cu agenţii economici, proprietarii de terenuri agricole şi proprietarii de combine din teritoriu, executarea întocmai a cerinţelor serviciilor de specialitate întru asigurarea securităţii antiincendiare la recoltare.

– asigure  din fondul de rezervă al Unității administrativ- teritoriale surse financiare, crearea rezervei de combustibil pentru lichidarea situaţiilor excepţionale (incendiilor) şi procurarea echipamentului pentru intervenţie în caz de incendii.

Directorul Media TV Cimișlia, dl Bargan Andrei va informa populația cu privire la regulile de securitate  specifice campaniei de recoltare a cerealelor.

Sa examinat:

  1. Cu privire la măsurile de prevenire a cazurilor de înec în bazinele acvatice de pe teritoriul raionului Cimişlia.

A informat dl Brînză Marin şef, secţia situaţii excepţionale Cimişlia.

Preşedintele Comisiei pentru situaţii excepţionale,   președintele raionului Cimișlia, dl Iovu Bivol, sa adresat primarilor localităților din raion, de comun acord cu gestionarii bazinelor de apă să întreprindă  măsuri de securitate în timpul odihnei cetățenilor la bazinele de apă.

Comisiei pentru situații  excepționale a raionului Cimişlia a decis:

  1. Direcţia învăţămînt general, în taberele de odihnă pentru copii, la începutul fiecărui tur va desfăşura şedinţe de instruire pentru copii cu privire la măsurile de securitate în timpul scăldatului.
  2. Primarul or. Cimişlia, primarii satelor, comunelor din raion vor:

– convoca  şedinţe  ale comisiilor pentru situaţii excepţionale, privind examinarea măsurilor de prevenire a cazurilor de înec în bazinele acvatice din teritoriul administrat;

– de comun acord cu gestionarii bazinelor de apă, vor amenaja şi asigura funcţionarea zonelor de scăldat în conformitate cu prevederile Regulamentului zonelor de recreare aferente bazinelor acvatice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 737 din 11 iunie 2002.

– restricţiona accesul la scăldat în bazinele acvatice neautorizate şi neamenajate în acest sens prin instalarea panourilor informative şi de avertizare;

– organiza, prin intermediul asistenţilor sociali locali, activităţi cu caracter informativ şi profilactic în familiile social-vulnerabile cu privire la pericolul lăsării fără supraveghere a copiilor pe perioada vacanţei de vară;

  1. Directorul Media –TV Cimişlia, Radio-Media Cimişlia (Bargan Andrei), directorul ziarului regional Gazeta de Sud (Javgureanu Vladimir) vor acorda suportul necesar pentru informarea populaţiei privind măsurile de prevenire a cazurilor de înec în bazinele acvatice de pe teritoriul raionului Cimişlia.

331 afișări