×

Ședința ordinară a Consiliului raional Cimișlia din 21 iunie 2019.

21 iunie 2019

La 21 iunie 2019 sa desfășurat ședința ordinară a Consiliului raional Cimișlia. Ședința a fost deschisă de președintele raionului Iovu Bivol, care a adus la cunoștință, că din 33 de consilieri sunt prezenți 25, astfel ședința este deliberativă. După onorarea drapelului, a fost ales președinte al ședinței consilierul raional Ion Țurcanu, asistat  de secretarul consiliului  Vasile Spînu.

A fost stabilit regulamentul de lucru, timpul necesar pentru cei ce prezinta proiectele de decizii, a fost desemnat consilierul Chetraru Iosif, care va semna deciziile consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a le semna.

Olga Gorban, șef direcția finanțe, a prezentat primele 3 propuneri de proiecte  privind modificările parvenite în bugetul raional, alocarea surselor financiare din fondul de rezervă,casarea unor bunuri uzate.

În continuare au fost votate proiectele de decizii privind repartizarea surselor financiare din component raională, modificarea regulamentului de organizare și funcționare a IMSP Centrul de sănătate Cimișlia.

Un interes deosebit a fost la prezentarea proiectului de decizie privind Planul de acțiune pentru energie durabilă al raionului Cimișlia pentru anii 2019-2030.

Răileanu Natalia, șef direcție economie și atragerea investițiilor, a informat că raionul Cimișlia a beneficiat de proiectul cu titlul ”Elaborarea Planului de Acțiuni pentru Energie Durabilă și Climă la nivelul raioanelor Cimișlia și Ialoveni”, proiect finanțat de către Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAID) și implementat de compania Finacon din România în cooperare cu Proiectul Uniunii Europene  ”Convenția Primarilor –Est”.

În cadrul acestui proiect, împreună cu partenerii selectați a fost elaborat  Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) a raionului pentru anii 2019-2030.

În rezultatul elaborării Planului,  autoritatea publică  dispune de un document de planificare, la nivelul teritoriului administrat, prin care s-a stabilit o viziune, s-a determinat un inventar al emisiilor, s-a evaluat impactul schimbărilor climatice asupra mediului și așezărilor umane și s-a stabilit un set de acțiuni care urmează a fi implementate pe teritorilu raionului pînă la finalul perioadei de programare – a. 2030.

În dezbateri a participat expertul în energetică de la Institutul „Viitorul” Victor Parlicov, care a evidențiat necesitatea aprobării acestui plan, posibilitatea de a beneficia de diverse proiecte internaționale din domeniul dat.

Prin următorul proiect de decizie a fost conferit Titlul “Cetățean de Onoare al raionului Cimișlia”  domnului Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui, România, pentru meritele deosebite la dezvoltarea social-economică  a raionului Cimișlia.

În continuare au fost votate unanim restul proiectelor de decizii.

160 afișări