×

Comunicat informativ

16 iulie 2019

La 15 iulie 2019, Direcția Finanțe a organizat un seminar comun cu Direcția Deservire Fiscală Cimișlia, Casa Teritorială de Asigurări Sociale. Au participat la seminar contabilii secțiilor, direcțiilor subordonate Consiliului raional, reprezentanții APL de nivelul I, instituțiile publice și contabili din sectorul privat. În ordinea de zi au fost incluse următoarele chestiuni:

I.     Direcția Deservire Fiscală Cimișlia:

  1. Unele aspecte privind impozitul pe venit;
  2. Modificări privind calcularea, plata indemnizației privind incapacitatea temporară de muncă după 01.07.2019;
  3. Impozitul pe proprietate;

Raportor: Natalia Cecati șef – adjunct, Direcției Deservire Fiscală Cimișlia.

II.    Direcția Finanțe:

  1. Particularități generale privind elaborarea și prezentarea Raportului financiar pentru 6 luni ale anului 2019;
  2. Mențiuni din prescripțiile Inspecției financiară;
  3. Cerința de finanțare;

Raportori: Vera Cavadji, Olesea Răcilă, șefi de secție în cadrul Direcției Finanțe;

III.    Casa Teritorială de Asigurări Sociale:

  1. Ultimile modificări efectuate privind formularele pentru stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale.
  2. Formularul IRM 19,
  3. Formularul IPC 18;

 Raportor: Tretiacova Milaniașefa secţiei venituri CTAS,

IV.    Dezbateri asupra temelor discutate (întrebări, răspunsuri).

158 afișări