×

Forumul comunității educaționale din raionul Cimișlia.

2 septembrie 2019

Forumul ștințifico-practic: Pedagogul-agent al schimbării cu genericul: Inovație, creativitate și management eficient în educație, organizat de DÎG Cimișlia la IP LT Hyperion ,Gura Galbenei la 30 august 2019.

Forumul educaţional se organizează cu scopul eficientizării procesului educaţional şi asigurarea condiţiilor optime de formare a competenţelor la elevi într-o şcoală prietenoasă copilului.

Obiectivul general al activitatii/Scopul:

Creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor educaţionale.

Obiectivele specifice activităţii:

*Proiectarea şi realizarea curricum-ului cu accent pe activităţi de învăţare-evaluare centrate pe elev;

*Asigurarea unui climat educaţional care să favorizeze participarea  elevilor și a profesorilor la programe de pregătire specială, în vederea obținerii performanței școlare la toate disciplinele de învățământ.

239 afișări