×

Ședința ordinară a Consiliului Raional Cimișlia cu participarea direcțiilor, secțiilor și instituțiilor subordonate consiliului

18 septembrie 2019

În data de 17 septembrie s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului Raional Cimișlia cu participarea direcțiilor, secțiilor și instituțiilor subordonate consiliului. La ședință au fost prezenți 27 de consilieri.

După onorarea drapelului de stat și intonarea imnului Republicii Moldova, de către consilieri a fost propus și ales unanim președinte al  ședinței dl Chetraru Iosif. În ordinea de zi au fost incluse 19 chestiuni, care prealabil au fost examinate de către comisiile de specialitate a Consiliului raional în ziua de 16 septembrie.

Printre cele mai importante chestiuni incluse în ordinea de zi au fost cele cu privire la executarea bugetului raionului Cimișlia pe șase luni ale anului 2019, cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2019, raportor dna Gorban Olga, șefa Direcției Finanțe.

Nu mai puțin importantă a fost și chestiunea prezentată de către dl Popescu Mihail, șef Direcția Invățămînt General, cu privire la reorganizarea Instituției Publice, Gimnaziul grădiniță ,,Liuba Dimitriu” din s. Ciucur – Mingir. La chestiunea respectivă, președintele ședinței, dl. Chetraru Iosif, a menționat că e trist faptul că tot mai multe școli sunt nevoite să se reorganizeze pe parcursul ultimilor ani din lipsa copiilor. A propus, de dus tratative în teritoriu cu părinții.

În urma examinării chestiunii ,,Cu privire la instituirea Î.M. ,,Centrul stomatologic raional”, a fost aprobată, prin vot unanim candidatura dlui Godorogea Pavel, la funcția de director-interimar al Centrului.

Restul chestiunilor din ordinea de zi au fost votate în unanimitate de consilierii prezenți la ședință.

La finele ședinței, președintele raionului Cimișlia, dl Iovu Bivol,  a adus mulțumiri consilierilor raionali pentru participare activă în cadrul ședinței, a reamintit că pînă la expirarea mandatelor de consilieri v-a avea loc o ședința extraordinară a Consiliului raional Cimișlia.

Deciziile aprobate în cadrul ședinței vor fi aduse la cunoștință publică prin publicare pe pagina oficială a Consiliului raional Cimislia www.raioncimislia.md și pe portalul guvernamental www.actelocale.gov.md, în termenii stabiliți de legislație.

239 afișări