×

HOTĂRÂRE cu privire la convocarea în prima ședință a consilierilor Consiliului raional Cimișlia

8 noiembrie 2019

 Informăm opinia publică că, Comisia Electorală Centrală în temeiul hotărîrii Judecătoriei Cimișlia din 5 noiembrie 2019 (dosarul nr. 3-61/19)  în conformitate cu art. 18 și art. 26 din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 42 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, pct. 1 și 2 din Regulamentul-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale, aprobat prin Legea nr. 457/2003,  convoacă în data de 18 noiembrie 2019, ora 16.00, sala de şedinţe a Consiliului raional (adresa: or. Cimișlia, bl. Ștefan cel Mare, 12), în prima ședință consilierii Consiliului raional Cimișlia.

302 afișări