×

Susţinerea familiei/persoanei defavorizate pentru prevenirea/diminuarea/depăşirea situaţiilor de dificultate

15 noiembrie 2019

Astăzi au fost finanţate din contul  Serviciului social, suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate,  10 persoane  în suma totală de 58500,0 lei .

Mijloacele financiare sunt alocate din contul Consiliului raional Cimişlia  în baza Hotărârii de Guvern nr. 716 din 18.07.2018.

 Serviciul  dat are drept scop susţinerea familiei/persoanei defavorizate pentru prevenirea/diminuarea/depăşirea situaţiilor de dificultate, precum şi pentru prevenirea excluziunii sociale şi instituţionalizării acestora, în baza necesităţilor identificate. 

   Cuantumul suportului monetar  nu poate depăşi suma de 6 000 lei.   Suportul monetar se acordă printr-o singură plată sau printr-o plată lunară, pentru o perioadă determinată, dar nu mai mare de 6 luni.   Suportul monetar se acordă o singură dată pe parcursul anului în curs (indiferent dacă este o singură plată sau o plată lunară).   Suportul monetar se acordă beneficiarului pentru reparaţia locuinţei şi/sau reparaţia/construcţia sobei, adaptarea locuinţei la necesităţile familiei/persoanei defavorizate, procurarea combustibilului pentru prepararea hranei şi pentru încălzire în sezonul rece, procurarea mobilierului adaptat la necesităţi, precum şi alte necesităţi stabilite în planul individualizat de asistenţă. Identificarea familiilor/persoanelor defavorizate pentru acordarea măsurilor de asistenţă socială sub formă de suport monetar se realizează de către asistentul social comunitar şi/sau familiile/persoanele defavorizate sînt referite de către medicul de familie, asistentul medical, reprezentantul autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiile rezidenţiale în procesul de dezinstituţionalizare, instituţiile de drept, reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale şi/sau la solicitarea directă a unuia dintre membrii familiei/persoanei defavorizate sau a reprezentantului legal al acesteia.


 Şeful  Direcţiei Finanţe

 Olga Gorban 

165 afișări