×

Şedinţa de constituire a Consiliului raional Cimişlia

19 noiembrie 2019

În data de 18 noiembrie curent, în incinta Consiliului raional s-a desfășurat ședința de constituire a noului Consiliu raional Cimișlia. Au fost prezenți 32 consilieri din 33 aleși în urma Alegerilor Generale locale din 20 octombrie 2019.

După onorarea drapelului de Stat și intonarea imnului Republicii Moldova, de către secretarul Consiliului raional, dl Spînu Vasile, a fost propus conform Regulamentului – cadru ca lucrările primei ședințe (de constituire) să fie conduse de cel mai în vîrstă consilier dl Matei Vasile, asistat de cel mai tînăr consilier prezent la ședință, dl Buțanu Alexandru.

În ordinea de zi au fost incluse trei chestiuni:

  1. Aducerea la cunoștință a Hotărîrii instanței judecătorești privind legalitatea alegerilor și rezultatele validării mandatelor consilierilor și înmînarea legitimațiilor. (rasp. Casap Anatol, președintele consiliului electoral de circumscripție Cimișlia).
  2. Inițierea constituirii fracțiunilor, a alianțelor, a blocurilor.
  3. Inițierea constituirii comisiilor consultative de specialitate.

Mandatele de consilier au fost înmînate de către dna Daniela Ostafi, reprezentantul CEC. Unii consilieri au binevoit de a adresa mesaje de felicitare și succese colegilor, alții au făcut îndemnul la o conlucrare eficientă spre satisfacerea intereselor cetățenilor. De către dl Casap Anatol, a fost dată citirii și lista candidaților declarați supleanți la funcția de consilier raional în Consiliul raional Cimișlia.

Dl Olărescu Mihail, consilier din partea PDM a prezentat declarația și procesul-verbal cu privire la formarea fracțiunii PDM cu liderul fracțiunii, dl Răileanu Iurie; dna Jucovscaia Polina a prezentat declarația fracțiunii PSRM, președinte dl Mazur Iurii; Aramă Tatiana a nominalizat membrii fracțiunii Blocul Electoral ,,ACUM Platforma DA și PAS” și numele celor doi copreședinți Aramă Pavel și Aramă Tatiana, prezentînd procesul-verbal al formațiunii politice. Dna Cîrlan Victoria, consilier din partea PP ,,Șor”, dl Țurcanu Ion, candidat independent au afirmat că se declară deschiși spre conlucrare cu toate fracțiunile.

În unanimitate s-a decis, ca chestiunea a 3-a din ordinea de zi să fie examinată la ședința următoare.

Actualul președinte al raionului, dl Bivol Iovu a ținut să felicite noii aleși și să le dorescă ca perioada mandatului să fie una productivă.

 

Secția Administrație Publică

Lista Consilierilor

Nr. d/o Numele/Prenumele consilierului Apartenenţa politică
1. Prisăcaru Sergiu Blocul electoral ‘’ACUM Platforma DA şi PAS’’
2. Olărescu Mihail Partidul Democrat din Moldova (PDM)
3. Mazur Iurii Partidul Politic ‘’Partidul Socialiştilor din Republica Moldova’’
4. Sîrghi Eugenia Blocul electoral ‘’ACUM Platforma DA şi PAS’’
5. Ţurcanu Ion Candidat Independent
6. Răileanu Iurie Partidul Democrat din Moldova (PDM)
7. Aramă Pavel Blocul electoral ‘’ACUM Platforma DA şi PAS’’
8. Grosu Ghenadie Partidul Politic ‘’Partidul Socialiştilor din Republica Moldova’’
9. Netedu Gheorghe Partidul Popular European din Moldova (PPEM)
10. Lungu Valeriu Blocul electoral ‘’ACUM Platforma DA şi PAS’’
11. Scutaru Gheorghe Partidul Democrat din Moldova (PDM)
12. Cîrlan Victoria Partidul Politic ,,ȘOR,,
13. Jucovscaia Polina Partidul Politic ‘’Partidul Socialiştilor din Republica Moldova’’
14. Răileanu Gheorghe Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM)
15. Dvorniciuc Dumitru Blocul electoral ‘’ACUM Platforma DA şi PAS’’
16. Moraru Lilia Partidul Democrat din Moldova (PDM)
17. Leancă Valeriu Blocul electoral ‘’ACUM Platforma DA şi PAS’’
18. Cecati Nicolae Partidul Politic ‘’Partidul Socialiştilor din Republica Moldova’’
19. Sibova Inga Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM)
20. Melente Vasile Partidul Popular European din Moldova (PPEM)
21. Torgai Vadim Blocul electoral ‘’ACUM Platforma DA şi PAS’’
22. Aramă Ana Partidul Democrat din Moldova (PDM)
23. Molişteanu Veaceslav Partidul Politic ‘’Partidul Socialiştilor din Republica Moldova’’
24. Aramă Tatiana Blocul electoral ‘’ACUM Platforma DA şi PAS’’
25. Gangan Mihail Partidul Democrat din Moldova (PDM)
26. Buţanu Alexandru Partidul Politic ,,ȘOR,,
27. Matei Vasile Blocul electoral ‘’ACUM Platforma DA şi PAS’’
28. Jubea Valentina Partidul Politic ‘’Partidul Socialiştilor din Republica Moldova’’
29. Coadă Andrei Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM)
30. Sologub Elena Partidul Democrat din Moldova (PDM)
31. Palancean Liliana Blocul electoral ‘’ACUM Platforma DA şi PAS’’
32. Florea Mariana Partidul Popular European din Moldova (PPEM)
33. Ţurcan Vasile Partidul Politic ‘’Partidul Socialiştilor din Republica Moldova’’

582 afișări