×

Anunţ! Convocarea Consiliului raional Cimişlia în şedinţă extraordinară

2 decembrie 2019

În conformitate cu prevederile art. 45 alin.(2), (3), art.54 (1) din Legea 436/2006 privind administraţia publică locală şi în baza dispoziţiei preşedintelui Consiliului raional nr. 97-d din 29 noiembrie 2019, se convoacă Consiliul raional în şedinţă extraordinară la data de 5 decembrie 2019, ora 10.00, sala mare de şedinţe a Consiliului raional Cimişlia, et. II.

Ordinea de zi:

  1. Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Cimişlia.

Secretarul Consiliului raional

Spînu Vasile 

271 afișări