×

Informăm opinia publică despre Vizita Viceprim-ministrului, Ministru al Finanţelor al Republicii Moldova – Serghei Puşcuţa în raionul Cimişlia.

23 decembrie 2019

Întîlnirea va avea loc la data de 26 decembrie 2019, orele 09:30 în incinta Consiliului raional Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare 12, sala mare de şedinţe, et. II.

Sunt invitaţi primarii localităţilor din raionul Cimişlia, secţiile şi direcţiile Consiliului raional, serviciile desconcentrate şi descentralizate, agenţii economici şi persoanele interesate.

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta specialistul în probleme relaţii cu publicul la numarul de telefon: 0241 22058.

275 afișări