×

Vizita de Lucru a Viceprim-ministrului, Ministru al Finanţelor – Serghei Puşcuţa în raionul Cimişlia.

26 decembrie 2019

Astăzi, 26 decembrie 2019, dl Serghei Puşcuţa, Viceprim-ministru, Ministru al Finanţelor, însoţit de dna Tatiana Ivanicichina, Secretarul de stat al Ministerului Finanţelor, au efectuat o vizită de lucru la Cimişlia. Vicepremierul a avut o întrevedere cu conducerea raionului în persoana d-lui Mihail Olărescu, preşedintele raionului însoţit de vicepreşedinţii dl Ghenadie Grosu şi dna Jucovscaia Polina.

Ulterior, dl Ministru al Finanţelor a purtat o discuţie fructuoasă cu primarii unităţilor administrativ-teritoriale, agenţii economici din raion, conducătorii serviciilor desconcentrate din raionul Cimişlia şi şefii subdiviziunilor subordonate Consiliului Raional.

În acest context, dl Serghei Puşcuţa a informat despre priorităţile stabilite de Guvern de a menţine dialogul constructiv cu toate autorităţile locale, asumare care va pune la dispoziţie săptămânal câte un minsitru pentru asigurarea dialogului şi transparenţei pentru dezvoltarea guvernării atât la nivel central, cât şi local. D-lui a enumerat obiectivele Ministerului Finanţelor printre care se evidenţiază, promovarea legislaţiei bugetare şi a politicii fiscale, subvenţionarea locurilor de muncă. La moment se lucrează asupra proiectelor de legi ce ţin de promovarea politicilor sociale, salarizarea sectorului bugetar, proiectele de legi intenţionate pentru beneficiul cetăţenilor, dezvoltarea economico-socială. Pe lîngă temele expuse mai sus, s-a vorbit şi despre tratativele care se duc pentru aprovizionarea  întregii ţări cu gaze naturale.

O altă latură abordată a fost investiţiile pentru infrastructură, specificînd că anume acest sector oferă siguranţa de recuperare rapidă a resurselor, mai mult ca atît în domeniul dat se creează mai multe locuri de muncă şi sunt salarii atrăgătoare. Prin urmare, întîlnirea a continuat cu sesiunea de întrebări. Astfel, dna Tatiana Badan, primarul s. Selemet a expus problemele cu care se confruntă autorităţile publice locale în activitatea zilnică, a abordat problema lipsei de cadre calificate şi salarizarea mică, sistemul birocratic privind implementarea proiectelor în localitate. Dl Lungu Valeriu, agent economic s-a referit la migraţia populaţiei, lipsa forţei de muncă, controalele distructive pentru mediul de afaceri din partea organelor de finanţe. Subiectul pe care l-a enunţat dl Negru Valentin, agent economic, a fost: problema de a primi credite de la bănci (termeni prea lungi), transparenţa veniturilor şi a impozitelor tuturor agenţilor economici şi care este cauza că, agenţii din agricultură din regiunea Găgăuză primesc mai multe subvenţii de la Stat. Dl. Balaban Gheorghe s-a referit la chestiunea – numărul mic de posturi în Azilul de bătrîni din Cimişlia. Au fost date citirii şi întrebările parvenite în scris.

În acest sens, dl Ministru, Serghei Puşcuţa, a răspuns la întrebările abordate, şi totodată a notat şi a promis că problemele expuse vor fi analizate şi vor fi identificate soluţii optime pentru soluţionarea acestora.

Spre final, dl Mihail Olărescu şi dl Serghei Puşcuţa au felicitat cei prezenţi cu prilejul sărbătorilor de iarnă, dorindu-le tuturor succese şi mari realizări pe viitor.

277 afișări