×

Informăm opinia publică despre Vizita Ministrului Apărării al Republicii Moldova – Victor GAICIUC în raionul Cimişlia

14 februarie 2020

În scopul consolidării relațiilor dintre autoritățile administrației publice centrale și cetățeni, precum și soluționării operative a problemelor cu care se confruntă societatea, Guvernul preconizează organizarea vizitelor în teritoriu a membrilor Guvernului.

În data de 18 februarie 2020, ora 10:00 în incinta Consiliului raional Cimişlia va avea loc întîlnirea cu Ministru al Apărării – Victor GAICIUC.

Sunt invitaţi reprezentanții autorităților administrației publice locale de nivelul I, secţiile şi direcţiile Consiliului raional, serviciile desconcentrate şi descentralizate, organizațiile de veterani, agenţii economici, precum şi toate persoanele interesate.

Pentru informaţii suplimentare puteți contacta specialistul la nr. de telefon 0241 22058.

115 afișări