×

Anunț public în atenția cetățenilor!

18 februarie 2020

În conformitate cu art. 10 al Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, informăm opinia publică despre accesul la proiectele de decizii și la materialele aferente acestora pe pagina oficială www.raioncimislia.md, subdiviziunea transparență decizională, compartimentul proiecte de decizii.

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la numărul de telefon 0241 22058.

135 afișări