×

ANUNȚ privind consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la inițierea proiectelor de menire socio-economică”

20 februarie 2020

    Direcția  Finanțe a Consiliului raional Cimișlia inițiază, începînd cu data de 20.02.2020, consultarea publică a proiectului de decizie pentru inițierea proiectului ”Poligonul de Depozitare a Deșeurilor pentru raionul Cimișlia” și proiectul ”Complexul Sportiv  Regional în orașul Cimișlia”. 

Scopul proiectului este elaborarea Conceptelor și Proiectele tehnice a inițiativei date, în termen de două luni.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile art.43 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, Hotărîrea Guvernului nr.248 din 10.04.2013 cu privire la aprobarea Strategiei de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027, Planul strategic de dezvoltare socio-economică al raionului Cimișlia  2013-2020, aprobat prin decizia Consiliului raional Cimișlia nr.4/1 din 26.04.2013, Planul local de acțiune pentru mediu Cimișlia.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt autoritățile/instituțiile publice, persoane fizice și persoane juridice din raion și din afara raionului.

Părțile interesate de procesul decizional pot prezenta propuneri și recomandări, la proiectul dat, pe adresa: Direcția finanțe Cimișlia, b-dul  Ștefan cel Mare,12, bir. 305, raionul Cimișlia sau adresa electronică a Direcției Finanțe: d.finantecim@gmail.com.

 Proiectul deciziei „Cu privire la inițierea proiectelor de menire socio-economică” este disponibil pe pagina web a Consiliului raional Cimișlia http://raioncimislia.md/    la directoriul Transparența decizională, secțiunea Consultări publice sau la sediul Direcției Finanțe, sediul secției Administrația publică.    

   Persoanele responsabile de colectarea și examinarea recomandărilor:

  • Olesea Răcilă, telefon 0241 2-32-69
  • Veronica Răilean, telefon 0241 2-32-69

 Data publicării 20.02.2020

138 afișări