×

Convocarea Consiliului raional Cimişlia în şedinţă ordinară

21 februarie 2020

În conformitate cu prevederile art. 45 alin.(1), (3), art.54 alin.(1) din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală şi în baza dispoziţiei preşedintelui nr. 27-d din 21 februarie 2020, se convoacă Consiliul raional Cimișlia în şedinţă ordinară la data de 06 martie 2020, ora 10.00, sala mare de şedinţe a Consiliului raional Cimişlia, bd. Ștefan cel Mare, 12.

 Se anexează dispoziţia nr.27-d din 21 februarie 2020 cu următoarea ordine de zi:

151 afișări