×

Locuitorii satelor din raionul Cimișlia vor avea drumuri reparate

14 mai 2020

Potrivit planului de achiziții publice pentru anul 2020 aprobat de către președintele raionului Cimișlia, la data de 30 aprilie, 06-07 mai 2020, au avut loc deschiderile ofertelor pentru reparația drumurilor locale: R553R26 Batîr-Ciuflești; spre s.Topala, spre s.Ialpujeni, L559.1 Gradiște-Coștangalia: amenajarea îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic, tronsonul 1.1-1.9 km, L560  spre s.Suric prin s.Satul Nou, pentru care, Consiliul raional Cimișlia a alocat surse financiare în sumă de 7850,0 mii lei.

Este de menționat că la fiecare lot au fost depuse suficiente oferte pentru desfășurarea licitațiilor.

Pentru luarea deciziei privind atribuirea contractului (determinarea câștigătorului), potrivit legii privind achizițiile publice,  membrii grupului de lucru pentru achiziții publice au la dispoziție 30 zile de la data deschiderii ofertelor pentru examinarea ofertelor depuse la licitație. Deși criteriul licitațiilor este „prețul cel mai scăzut”, membrii grupului de lucru examinează minuțios seturile de documente, solicitând de la operatori și justificarea prețurilor anormal de scăzute.

75 afișări