×

Anunț! Desfășurarea Ședinței ordinare a Consiliului raional Cimișlia

26 iunie 2020

Informăm opinia publică despre lucrările ședinței ordinare a Consiliului raional Cimișlia, care va avea loc în data de 30 iunie 2020, ora 10:00 în sala mare de ședințe a Consiliului raional Cimișlia, bd.Ștefan cel Mare, 12.

 Proiectul ordinii de zi:

 1. Cu privire la Comisia consultativă pentru domeniul locuințelor a Consiliului raional Cimișlia.

Informează: Ghenadie Grosu, vicepreședinte al raionului.

 1. Cu privire la rezultatele inspectării financiare tematice a instituțiilor subordonate Consiliului raional Cimișlia.

Informează: Olga Gorban, șef, Direcția Finanțe.

 1. Cu privire la Regulamentul Î.M. ,,Centrul Stomatologic Raional Cimișlia” privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor.

Informează: Olga Gorban, șef, Direcția Finanțe.

 1. Cu privire la Nomenclatorul tarifelor la serviciile prestate de Î.M. ,,Centrul Stomatologic Raional Cimișlia”

Informează: Olga Gorban, șef, Direcția Finanțe.

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al consiliului raional.

Informează: Olga Gorban, șef, Direcția Finanțe.

 1. Cu privire la salariul de funcție al Administratorului Î.M. ,,Centrul Stomatologic Raional Cimișlia”.

Informează: Olga Gorban, șef, Direcția Finanțe.

 1. Privind aprobarea salariului de funcție și suplimentelor la salariu personalului de conducere al IMSP ,,Centrul de Sănătate Cimișlia”.

Informează Ludmila Capcelea, șef, IMSP ,,CS Cimișlia.

 1. Cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională.

Informează: Mihail Popescu, șef, DÎG Cimișlia.

 1. Cu privire la operarea de modificări în statul de personal al Serviciului social ,,Asistență Personală”.

Informează: Mihail Motroi, șef, DASPF Cimișlia.

 1. Cu privire la acceptarea primirii unor bunuri materiale.

Informează: Tatiana Bulat, contabil- șef, aparatul președintelui.

 1. Cu privire la modificarea deciziei nr.7/19 din 20.12.2019 cu privire la constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante.

Informează: Pavel Arama, consilier raional.

 1. Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe.

Informează: Larisa Grădinaru, șef interimar, Secția Cultură, Tineret și Sport.

 1. Privind acordarea permisiunii pentru darea în locațiune a unor spații neutilizate.

Informează: Mariana Florea, director, IMSP ,,Spitalul Raional Cimișlia”.

 1. Cu privire la completarea Programului anual de activitate al consiliului raional și subdiviziunilor din subordine pentru anul 2020.

Informează: Gheorghe Răileanu, consilier raional.

 1. Cu privire la încetarea raportului de serviciu cu dl Ghenciu Tudor.

Informează: Mariana Vasluian, specialist principal, aparatul președintelui.

Ședințele Comisiilor Consultative de Specialitate se vor desfășura:

În data de 29 iunie 2020, în incinta Consiliului raional Cimișlia,

 • Ora 10:00 – Comisia pentru problemele agriculturii, industriei, protecției mediului și amenajării teritoriului (biroul vicepreședintelui raionului nr.205);
 • Ora 10:00 – Comisia pentru problemele învățământului, culturii, protecției sociale, sănătății publice și turismului (biroul președintelui raionului nr.206);
 • Ora 14:00 – Comisia pentru problemele economico-financiare, investiții, drept și disciplină (biroul președintelui raionului nr.206);

Proiectele de decizii incluse în ordinea de zi, sunt plasate pe pagina oficială a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md, în rubrica ,,Transparență decizională”, secțiunea ,,Proiecte de decizii”.

183 afișări