×

Activitatea DASPF Cimișlia prin prisma serviciilor sociale prestate

29 iunie 2020

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, prin cele 13 servicii puse la dispoziția cetățenilor, contribuie la îmbunătățirea calității vieții persoanelor aflate în dificultate.

În acest sens, Serviciul social ,,Asistență personală” acordă sprijin la 45 de persoane cu grad sever de disabilitate și urmează să își extindă numărul de beneficiari cu încă 62 de persoane.

 Serviciul social ,,Suport monetar” prevede acordarea ajutorului material următoarelor categorii de  persoane:

– pensionarilor singuratici;
– în etate cu vârste trecute de 75 de ani;
– cu disabilitate accentuată;
– familii cu copii cu disabilități;
– familii monoparentale;
– victime ale incendiilor, ș.a.

În perioada ianuarie-iunie 2020, au beneficiat 11 familii, în sumă totală de 66.000 lei.

În cadrul Serviciului social ,,Sprijin pentru familiile cu copii” beneficiază de suport material, familiile cu copii, aflate în dificultate. La stabilirea ajutorului bănesc se ține cont de necesitățile familiei, numărul de copii, condițiile de trai, factorii sezonieri, gravitatea problemei, precum și venitul familiei obținut din salarii, plăți sociale și alte surse de venit, declarate sub responsabilitatea familiei.

În perioada lunilor ianuarie-iunie anul 2020, au beneficiat de ajutor bănesc 27 familii cu 67 copii în sumă de 250 000 lei.

183 afișări