×

Seminar de informare organizat de către Compania CONSIL-PRIM pentru APL

14 septembrie 2020

Astăzi, 14 septembrie 2020 în incinta Consiliului raional Cimișlia a avut loc un seminar de informare cu prezența primarilor din raion, organizat de către Compania CONSIL-PRIM.

Seminarul a avut drept scop informarea cu privire la serviciile pentru APL, și anume:

Serviciile de identificare și accesare a susrselor de finanțare la nivel național și internațional pentru sectorul public/APL:

 • Elaborarea strategiilor și planurilor de dezvoltare al APL de gradul I-II;
 • Scrierea și implementarea proiectelor de dezvoltare regională și rurală;
 • Asistența și elaborarea programelor de revitalizare urbană;
 • Condițiile de colaborare dintre CONSIL-PRIM și APL.

Servicii juridice:

 • Auditul juridic al activității primăriei;
 • Auditul juridic al contractelor;
 • Auditul juridic al obligațiunilor debitoriale;
 • Analiza perspectivelor de soluționare de către instanțele judecătorești;
 • Consultații juridice tematice;
 • Reprezentarea intereselor APL în instațele de judecată a RM.

Asistență în obținerea licențelor, certificatelor și a altor acte necesare APL;

Suport juridic în drept funciar și imobiliar:

 • Schimbul destinației încăperilor;
 • Consultații privind ridicarea actelor cadastrale și primirea acestora;
 • Modificarea legală a planului încăperii;
 • Schimbul destinației terenurilor.

Resurse umane:

 • Evidența de personal și a registrelor de evidență (eliberarea fișelor de post, înregistrarea contractelor de muncă, înregistrarea ordinelor de muncă etc.);
 • Ducerea de evidență a fișelor personale;
 • Auditul legal al structurii organigramice (comasări funcții, divizări obligațiuni etc.).

Asistență juridică în cazul contestațiilor de către angajat:

 • Concedierii (inclusiv și din motive negative);
 • Sancțiunilor administrative;
 • Măsurilor materiale de stimulare;
 • Reducerea cadrelor;
 • Condițiilor contractuale.

Asistență juridică în domeniul protecției drepurilor copilului și a familiei:

Protecția dreturilor copilului

 • Coordonarea examinării sesizărilor privind încalcarea drepturilor copilului;
 • Scoaterea copilului din familie cu sau/ fără decădere din drepturile părintețti;
 • Cooperarea la nivel național cu instituțiile de plasament pentru copii aflați în situații de risc.

Protecția victimelor violenței în familie

 • Asistență juridică a victimelor violenței în familie;
 • Cooperarea la nivel național cu instituțiile de plasament pentru victimele violenței în familie.

Servicii IT (creare/administrare website-uri).

180 afișări