×

Anunț! Concurs pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic raional Cimișlia”

16 septembrie 2020

Consiliul de Administrație al Întreprinderii Municipale “Centrul Stomatologic raional Cimișlia”, anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii.

Pentru funcţia de administrator al întreprinderii poate candida persoana care corespunde următoarelor cerinţe:

 • cunoaște limba română;
 • deţine studii superioare sau echivalentul lor;
 • a activat în funcţii de conducere cel puțin 4 ani;
 • nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii;
 • nu este condamnată pentru infracţiuni de corupţie.

Cererea și dosarul de participare la concurs trebuie să conţină:

 • scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico- financiare a Întreprinderii;
 • curriculum vitae (CV);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii;
 • referințe profesionale (nu mai puțin de două);
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de administrator al Întreprinderii (conform anexei nr.4 la Regulamentul aprobat prin Decizia Consiliului Raional Cimișlia nr.7/12 din 20.12.2019 cu privire la Întreprinderiea Municipală “Centrul Stomatologic Raional Cimișlia” )
 • copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare/

Dosarul poate fi depus la sediul Direcției Finanțe Cimișlia, bd.Ștefan cel Mare 12, biroul 305, până în data de 30 septembrie 2020, ora 17.00.

Telefon de contact: 024184419/024123269.

E-mail: d.finantecim@gmail.com.

Informații suplimentare pe pagina web: www.raioncimislia.md

48 afișări