×

ANUNȚ

8 octombrie 2020

Concurs  repetat pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii Municipale ,,Centru Stomatologic Raional Cimișlia”

Pentru funcţia de administrator al Întreprinderii poate candida persoana care corespunde următoarelor cerinţe:

 • cunoaște limba română;
 • deţine studii superioare sau echivalentul lor;
 • a activat în funcţii de conducere cel puțin 4 ani;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii;
 • nu este condamnată pentru infracţiuni de corupţie;

Cererea și dosarul de participare la concurs trebuie să conţină:

 • scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Întreprinderii;
 • curriculum vitae (CV);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii;
 • referințe profesionale (nu mai puțin de două);
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de administrator al Întreprinderii (conform anexei nr.4 la Regulamentul aprobat prin Decizia Consiliului Raional Cimișlia nr.7/12 din 20.12.2019 cu privire la Întreprinderiea Municipală “Centrul Stomatologic Raional Cimișlia” )
 • copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare/ specialitate;

Dosarul poate fi depus la sediul Direcției Finanțe Cimișlia, biroul 305, pînă în data de 22  octombrie  2020, ora 17.00.

Telefon de contact: 024184419/024123269.

Persoana de contact: Erșova Elena

e-mail: d.finantecim@gmail.com.

Informații suplimentare pe pagina web: www.raioncimislia.md

 

85 afișări