×

ANUNȚ privind consultarea publică a proiectului bugetului raional pentru anul 2021

10 noiembrie 2020

Direcția Finanțe a Consiliului raional Cimișlia inițiază, începînd cu data de 10.11.2020, consultarea publică a proiectului bugetului raional pentru anul 2021.

Scopul proiectului este elaborarea proiectului bugetului raional pentru anul 2021 și asigurarea funcționalității instituțiilor publice, direcțiilor, secțiilor subordonate consiliului raional.

Necesitatea elaborării și adoptării bugetului raional este asigurarea funcționalității instituțiilor publice, direcțiilor, secțiilor subordonate consiliului raional.

Prevederile de bază ale proiectului sînt regulile bugetare și obiectivele bugetar-fiscale, politicile locale și naționale.

Beneficiarii proiectului sînt locuitorii raionului Cimișlia, elevii, copiii din instituțiile de învățămînt, beneficiarii de servicii sociale, instituțiile publice subordonate consiliului raional, administrația autorităților publice de nivelul doi.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt regulile bugetare aprobate la nivel de bugetul raional, sursele de finanțare ale bugetului local, cheltuielile bugetului local.

Proiectul bugetului este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală și Legii nr.397 din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale.

Recomandările pe marginea proiectului bugetului supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 19.11.2020, ora 17.00, pe adresa: Direcția finanțe Cimișlia, b-dul Ștefan cel Mare,12, bir. 305, raionul Cimișlia sau adresa electronică a Direcției Finanțe: d.finantecim@gmail.com.

Proiectul bugetului este disponibil pe pagina web a Consiliului raional Cimișlia http://raioncimislia.md/, în rubrica Transparența decizională, subdiviziunea Consultări publice.

Persoanele responsabile de colectarea și examinarea recomandărilor:

  • Olesea Răcilă, telefon 0-241-2-32-69;
  • Veronica Răilean, telefon 0-241-2-32-69;
  • Elena Erșova, telefon 0-241-2-32-69.

 

148 afișări