×

Anunț! Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

16 noiembrie 2020

Consiliul raional Cimișlia anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:

Nr. d/o Denumirea funcției vacante Subdiviziunea Nr. de

unități vacante

Data limită

de depunere a dosarelor

1. Specialist principal https://cariere.gov.md/display- job/13839/Specialist-principal,-

Serviciul-Juridic.html

Serviciul Juridic 1 07.12.2020
2. Specialist principal https://cariere.gov.md/display- job/13837/Specialist-principal,- Serviciul-Contabilitate.html Serviciul Contabilitate 1 07.12.2020


Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:

  • formularul de participare;
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate;
  • copia carnetului de muncă/după caz – certificate de la CTAS;
  • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere precum că nu are antecedente

Notă1: Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Notă2: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Informația privind condițiile de desfășurare a concursului este plasată pe panoul informativ al Consiliului raional Cimișlia și pe cariere.gov.md

Data limită de depunere a Dosarului de concurs: 07 decembrie 2020, ora 17:00

Telefon: 0241 2-21-43

E-mail: crcim@mail.ru

Persoana de contact: Vasluian Mariana, specialist principal, aparatul președintelui

Informații pe adresa: or. Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare, 12, etajul II, bir.217

95 afișări