×

Anunț! Convocarea Consiliului raional Cimișlia în ședință extraordinară

21 decembrie 2020

În conformitate cu prevederile art.45 alin. (2), (3), art.54 alin.(1), (2) din Legea 436/2006 privind administrația publică locală şi în baza dispoziției Președintelui raionului nr.113-d din 21 decembrie 2020 se convoacă Consiliul raional Cimișlia în şedinţă extraordinară la data de 24 decembrie 2020, ora 10:00 în sala de ședințe a Consiliului raional Cimișlia.

Proiectele de decizii sunt disponibile pe pagina web a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md în rubrica Transparență decizională, secțiunea Proiecte de decizii.

135 afișări