×

22 decembrie 2017

Proiecte de decizii sedinta ordinara din 22 decembrie 2017
Ordinea de zi
08/01 Cu privire la alegerea preşedintelui raionului Cimişlia
08/02 Cu privire la raportul privind executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2017
08/03 Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2018 în prima lectură
08/04 Cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2017
08/05 Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2018 în a doua lectură
08/06 Cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională
08/07 Privind acordul transmiterii unor bunuri proprietate publică a statului în proprietatea publică a raionului Cimișlia
08/08 Privind scoaterea la vînzare-cumpărare prin licitație publică a două unități de transport
08/09 Privind aprobarea acordului de parteneriat dinntre Municipalitatea Aizkraukle (Republica Letonia) și raionul Cimișlia cu privire la cooperare și asistență reciprocă în domeniul economic, social, educație, sport și cultură
08/10 Privind aprobarea statului de personal al IMSP „Spitalul raional Cimișlia” pentru anul 2018
08/11 Privind aprobarea statului de personal al IMSP „Centrul de Sănătate Cimișlia” pentru anul 2018
08/12 Privind aprobarea statelor de personal ale IMSP Centrul de sănătate Javgur pentru anul 2018
08/13 Privind aprobarea statelor de personal ale IMSP Centrul de sănătate Gura Galbenei pentru anul 2018
08/14 Privind acordarea permisiunii IMSP CS Cimișlia pentru darea în locațiune a unui spațiu din incinta sediului clădirii pe care o gestionează
08/15 Cu privire la securitatea transfuzională și autoasigurarea cu produse sangvine pentru anii 2017 – 2021
08/16 Cu privire la aprobarea Programului teritorial de combatere a hepatitelor virale В, С si D pentru anii 2017-2021
08/17 Cu privire la aprobarea planului de acţiuni anticorupţie la nivel local pentru anii 2018-2020
08/18 Cu privire la crearea „Centrului de Plasament pentru copiii separați de părinți”
08/19 Cu privire la crearea serviciului social „Centrul maternal”
08/20 Cu privire la completarea Regulamentului de funcţionare a Azilului de bătrîni şi invalizi din raionul Cimişlia
08/21 Cu privire la completarea Regulamentului de activitate a secţiilor de ajutor social la domiciliu bătrînilor singuratici şi cetăţenilor inapţi de muncă
08/22 Cu privire la modificarea şi complectarea deciziei nr.02/27 din 12.05.2017 „Cu privire la participarea Consiliului raional Cimișlia în cadrul Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II”
08/23 Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv a terenurilor proprietate publică a UAT de nivelul doi-raionul Cimişlia

90 afișări