×

Biografia președintelui


Iovu BIVOL

PREȘEDINTELE RAIONULUI


Data  naşterii: 03.07.1948

Studii:

Institutul Agricol M.V.Frunze din or.Chișinău 25 aprilie 1975

Calificarea: agronom

Experienţă profesională:

Complexul Agro-Industrial al raionului Cimișlia, 26.04.1975- 11.04.2000.

Deputat în Primul Parlament al Republicii Moldova, 1990- 1994, semnatar al Declarației de Independență a Republicii Moldova la 27.08.1991.

Director SRL „Agrodiandr”, 12.04.2000 – 12.06.2003.

Președinte al raionului Cimișlia, 12.06.2003 – 27.06.2007.

Director SRL  „Agrodiandr”, 31.07.2007 – 19.02.2008.

Șef adjunct al direcției teritoriale control administrtiv Hîncești – responsabil de coordonarea serviciilor publice desconcentrate din raionul Cimișlia, 04.03.2008 – 29.10.2009.

Inginer SA „Cimterm”, 30.10.2009 – 05.07.2010.

Administrator CAP „Veatag”, 10.08.2010 – 30.12.2017.

Agronom-șef SRL „Agrodiandr”, 01.01.2018 – 22.01.2018.

Președinte al raionului Cimișlia, 23.01.2018 – prezent.

Preşedintele raionului exercită următoarele atribuţii :

  • asigură executarea deciziilor consiliului raional.
  • asigură respectarea Constituţiei, a legilor şi altor acte normative.
  • coordonează serviciile publice descentralizate din cadrul raionului şi exercitră atribuţiile de   preşedinte al comisiei pentru situaţii excepţionale.
  • contribuie la buna colaborare a serviciilor publice desconcentrate în soluţionarea problemelor de interes raional.
  • convoacă şedinţele consiliului raional şi asigură prezenţa consilierilor.
  • asigură elaborarea proiectului bugetului raional şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune aprobării consiliului raional.
  • exercită funcţia de ordonator principal de credite al raionului.
  • coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice ale consiliului raional, audiază rapoartele  şi informaţiile şefilor acestor servicii şi propune soluţii pentru îmbunătăţirea acetor activităţi.
  • asigură elaborarea studiilor de fezabilitate şi propune spre aprobare listele bunurilor şi serviciilor publice de interes raional pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat.
  • asigură colaborarea raionului cu alte unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv din alte ţări.

 

957 afișări