Comisii consultative de specialitate ale Consiliului Raional

Comisia pentru problemele economico-financiare, investiţii, drept şi disciplină  

Președintele comisiei – Prodan Sveatoslav

Secretar -Corlăteanu Alexandru

Membrii comisiei:

Bostan Iurie, Colța Maxim, Culeșov Maria,  Chetraru Iosif,  Ceval Vasile,  Căpățînă Tudor,  Teterea Oleg, Țurcanu Mihail,  Țurcanu Ion.

 

Comisia  învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică şi turism

Preşedintele comisiei: Popușoi Ala

Secretar – Pascari Tamara

Membri:  Bîrsa Grigore,  Botnaru Mihail,  Burduh Andrei,  Capmare Vasile,  Doni Petru,  Untilă Dumitru,  Negară Iurie,  Mazur Iurie,  Surugiu Sergiu.

 

Comisia pentru problemele agriculturii, industriei, protecţiei mediului şi amenajării teritoriului

Preşedintele comisiei:  Coadă Andrei

Secretar: Gîlca Elizaveta

Membri:  Bazatin Victor, Bălan Sergiu,  Ciocoi Dumitru,  Negru Valentin,  Plop Ion,  Vacarciuc Andrei,  Țapordei  Timofei,  Dubceac Iurie.

41 afișări