×

CONTACTE


MD- 4101

Republica Moldova

Bd.Ștefan cel Mare, 12

Tel.: 0241 2-20-58

Fax: 0241 2-33-99

e-mail: raionul.cimislia@gmail.com


Președintele și vicepreședinții raionului organizează  primirea petiţionarilor  în fiecare zi de luni de la ora 14:00 pînă la ora 17:00.

Încrierea în audiență se face în anticameră, sau la numărul de telefon: 0241 2 20 58.

Petiţiile   trebuie  să  fie  semnate   de   autor, indicîndu-se numele, prenumele şi domiciliul.

Petițiile pot fi expediate prin poștă în formă scrisă pe suport de hîrtie, sau depuse personal la sediul Consiliului raional Cimișlia, adresa: or.Cimișlia, bd.Ștefan cel Mare, 12, et.II, anticamera.


 

3003 afișări