×

Date generale despre raion

 1. Situarea geografică

Raionul Cimişlia este situat în regiunea de sud a Republicii Moldova. Centrul raional este reprezentat  de oraşul Cimişlia, fondat la 11 noiembrie 1940. Raionul se învecinează la nord cu raioanele Hînceşti şi Ialoveni, la est cu raionul Căuşeni, la sud cu UAT Găgauzia şi raionul Basarabeasca, respectiv vest cu raionul Leova. În componenţa raionului se includ 39 de localităţi, inclusiv 38 de sate şi un oraş, organizate în 23 unităţi administrativ- teritoriale.

 1. Organizarea administrativ-teritorială.

Consiliul raional Cimișlia este format din 33 de consilieri, din rîndul cărora este ales Președintele raionului Cimișlia, la momentul actual – Iovu Bivol , și alți doi Vicepreședinți, Gheorghe Neteduși Vasile Melente, responsabili pe domeniile de activitate (economie) și (social).

În cadrul Consiliului raional Cimișlia își desfășoară activitatea mai multe subdivizuni, așa ca : Secția administrație publică, Secția cultură, tineret și sport, Direcția economie și atragerea investițiilor, Direcția dezvoltare teritorială, Direcția agricultură și industrie prelucrătoare, Direcția învățămînt general și Direcția asistență socială și protecție a familiei Cimișlia.

Lista primăriilor cu specificarea comunelor/satelor din componența sa:

Cimişlia – oraș

Albina- comună

Batîr- sat

Cenac- sat

Ciucur-Mingir- sat

Codreni- comună

Ecaterinovca- comună

Gradişte- comună

Gura Galbenei- sat

Hîrtop – comună

Ialpujeni- comună

Ivanovca Nouă- sat

Javgur- comună

Lipoveni- comună

Mihailovca- sat

Porumbrei- comună

Sagaidac – sat

Satul Nou- sat

Selemet- sat

Suric- sat

Topala- sat

Troiţcoe- sat

Valea Perjei- sat

 

 1. Date generale populație/indicatori demografici/migrație.

 Conform datelor oferite de Direcţia pentru statistică a raionului Cimişlia, situaţia socio- demografică în raionul Cimişlia înregistrează următoarele  date :

 • rata nupțialității – 5, 4 %
 • rata divorțialității – 2, 7 %
 • rata natalităţii – 8,4 %
 • rata mortalităţii – 12 %

Conform informaţiei privind indicatorii socio – economici, oferite de unităţile administrativ -teritoriale din raionul Cimişlia, total locuitori în raion sunt  49 299 persoane, din care : bărbați- 24 327 , femei- 24 972

Grupa de vîrstă :

0-17 – 9650

18-64 – 34344

65+ – 5305

Totalul gospodăriilor casnice  din raion atinge cifra de 21 058 unităţi ,iar numărul total de locuinţe este de 21 617 unităţi, gospodării cu 3 şi mai mulţi copii cu vîrsta de pînă la 18 ani – 764.

În ceea ce privește migrația, în Cimișlia de fapt ca și în Republica Moldova, plecarea populaţiei în străinătate la muncă sau la studii a căpătat amploare în perioada de tranziţie la economia de piaţă.

Conform datelor Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă , la 01.01. 2018 în căutarea unui loc de muncă erau înregistrați 512 șomeri. Din numărul total de șomeri 28,1 % constituie femei.Circa 6,6 % din șomerii înregistrați de la începutul anului , beneficiază de ajutor de șomaj , mărimea medie a căruia a fost în luna decembrie 2017 de 1550 ,44 lei .La un loc liber de muncă ,anunțat de către întreprinderi ,reveneau în medie 1,5 șomeri.

Conform datelor furnizate de către Registrul de Stat al populației, în anul 2017 în raion au sosit 277 persoane și au plecat 484 persoane, prin urmare sporul migratoriu a constituit -207 persoane.

 1. Date caracteristice domeniului social

Informaţie / indicatori din domeniul educaţiei

În cadrul raionului Cimişlia activează :

 • 35 grădiniţe de care beneficiază 2182 copii;
 • 2 şcoli primare – grădiniţe  în localităţile rurale de care beneficiază 46 copii;
 • 14 gimnazii cu un număr de 4009 benificiari ;
 • 4 licee, 2 licee în oraşul Cimişlia şi 2 în localităţile rurale de care beneficiază 379 elevi;
 • 22 biblioteci.

 

Informaţii/ Indicatori din domeniul tineretului şi sportului

Pentru perioada anului 2016 numărul de antrenori  la şcoala sportivă  sunt  – 12 de bază şi 10 prin cumul.

Sunt  36 de grupe cu următoarele activităţi :lupte libere, lupte  judo, box, fotbal, baschet, volei, gimnastică, orientare sportivă, fitnes şi aerobică.

Numărul persoanelor ce frecventează aceste cercuri este de  568.

Informaţii / Indicatori  din domeniul sănătăţii

Pentru data de 01-01- 2018, capacitatea  Spitalului raional este de 155 paturi, avînd următoarele profiluri de specialitate:

 • Terapie – 25 paturi;
 • Chirurgie – 35 paturi;
 • Obstetrică şi ginecologie – 10 paturi;
 • Pediatrie – 20 paturi;
 • Boli infecţioase – 10 paturi;
 • Îngrijiri cronice –55 paturi.

 

Spitalul dispune de utilaj pentru oferirea următoarelor servicii: laborator clinic şi biochimie, radiomagistică, ecoimagistică, fizioterapie şi reabilitare, serviciu transfuzie a sîngelui.

Datorită dotării corespunzătoare şi responsabilităţii specialiştilor medicali, în Spitalulul raional Cimişlia  au beneficiat de tratament 5183 de persoane, realizînd 875 de intervenţii chirurgicale.

Instituţia Medico- Sanitară publică centrul medicilor de familie are în componenţa sa : Secţia medicină în familie, 2 Centre de sănătate rurale în c.Javgur, s.Gura Galbenei, 12 Oficii ale medicului de familie şi 11 Oficii de sănătate.

În sectorul de asistenţă primară activează 32 medici, inclusiv 24 medici de familie, 26 unităţi cu personal medical mediu,  55 asistente ale medicului de familie.

 

 Informaţii/Indicatori din domeniul protecţiei sociale

Susţinerea persoanelor ce au nevoie de asistenţă socială este efectuată de Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, care în acest scop a creat mai multe servicii menite să asiste diferite categorii de pături sociale. Acestea sunt:

 

Denumirea

serviciului

Servicii oferite Nr. de

beneficiari

Serviciul social

Asistenţă personală”

Serviciu specializat în oferirea asistenţei şi îngrijirea copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe. 44
Serviciul social

Respiro”

Serviciu specializat în oferirea asistenţei sociale, suport,îngrijire şi supraveghere 24 de ore persoanelor cu dizabilităţi severe,pentru ca familiile ce le îngrijesc să poată beneficia de un repaus de maximum 30 de zile pe an. 4 paturi

pe zi 61 anual

Serviciul social

Echipa mobilă”

Serviciu specializat în oferirea asistenţei sociale şi suport la domiciliu pentru persoane cu dizabilităţi. 25 lunar

3992ben.

Serviciul social

„Asistenţa parentală profesională”

Asigurarea protecţiei copilului aflat în dificultate familială. 19

copii.APP 9 copii CCTF

Serviciul social pentru persoane cu dizabilităţi. Îngrijirea socială ladomiciliu.” Servicii de îngrijire la domiciliu a benefeciarilor conform necesităţilor speciale. 292
Serviciul social

Asistenţa comunitară”

Prestarea asistenţei sociale la prevenirea,depăşirea şi soluţionarea situaţiilor de dificultate a persoanelor, familiilor şi grupurilor sociale. 9795
Serviciul social

Sprijin familial”

Susţinerea dezvoltării capacităţilor familiei în creşterea şi educaţia copilului. 15
Serviciul social

Azil pentru persoane în etate şi cu dizabilităţi”

Crearea şi asigurarea condiţiilor de trai,muncă,reabilitarea şi asistenţa medico-socială pentru persoanele în etate şi cu dizabilităţi. 30
Centrul pentru protecţia copilului şi familiei Asigurarea accesului copiilor şi familiilor în dificultate la servicii de asistenţă socială de calitate. 343
Cantinele de ajutor social:

 

 

Cimişlia

Gura Galbenei

Javgur

Selemet

Satul Nou

Mihailovca

Ialpujeni

Servicii gratuite de alimentaţie şi distribuirea hranei la domiciliu persoanelor imobilizate, persoanelor socialmente vulnerabile, invalizi, persoane ce au atins vîrsta de pensionare.  

 

 

88

46

42

30

60

30

21

 

 1. Date caracteristice domeniului cultural

Rețeaua instituțiilor de cultură cuprinde  33 case de cultură, 39 biblioteci publice, 2 școli de artă și muzică, 1 club sportiv, 1 centru de creație pentru copii și  2 muzee.

În centrul de creaţie sunt următoarele cercuri:

1)      Alături de Ei

2)      Ansamblul vocal-instrumental

3)      Ansambluri de dans

4)      California

5)      Europa

6)      IndepenDance

7)      Arta teatrală

8)      Broderia

9)      Ce? Unde? Cînd?

10)    Dezbateri

11)    Diversitatea croşetei şi andrelei

12)    Imprimeu artistic

13)    Lucrări cu materiale din natură

14)    Moda creativă

15)    Modelarea în argilă, lemn. Prelucrarea decorativă a cornului

16)    Odiseea cugetului

17)    Pictură pe sticlă

18)    Tapiserie

19)    Tînărul instrumentist

20)    Tînărul jurnalist

 

În şcoala de arte Cimişlia a cărei orientare este muzica la următoarele instrumente: vioară, acordion, pian, fluier, chitară etc., arta plastică, coregrafie (dansuri modern, ritmice, moldoveneşti).

Pentru anul 2017 au frecventat şcoala de arte  315. Numărul de profesori este  24.

 

ATRACȚII TURISTICE ALE RAIONULUI

Muzeul s. Selemet;

Muzeul de istorie, etnografie și artă or. Cimișlia;

Vinăria  fabricii de vinuri din s. Selemet (colecția de vinuri 1974);

Mănăstirea sf. Mucenic Gheorghe s. Zloți;

Biserica Creștin – ortodoxă s. Selemet (1812  ) ;

Biserica Creștin – ortodoxă Sf. Ioachim și Anna  s. Javgur (1870 ) ;

Biserica Creștin  – ortodoxă Sf. Nicolae s. Cenac (1853). ;

Rîpele din orașul Cimișlia – rezervație științifică , peisaj protejat;

rezervația naturală ”Moisei ” din apropierea s. Mihailovca;

Rîpa ”Coțofană” – monument paleontologic, s. Gura Galbenei;

Valul lui Traian” –  dig  din pămînt întins în jurul satelor Javgur, Ialpujeni și Ekaterinovca;

Rîpe cu oase  mineralizate,  orașul Cimișlia;

Piatră seculara  Cu dimensiunea 9m / 6m , secolul XVIII, s. Gura Galbenei ;

Cimitirul Evreesc or. Cimișlia.

 

ACTIVITĂȚI CULTURALE:

1.Festivalul Național al Strugurelui, se organizează anual în luna august, scopul căruia este de a susține şi a contribui la promovarea producătorilor locali de soiuri de masă a strugurelui, precum și atragerea cumpărătorilor.

 1. Expoziția – Tîrg ”Parada Florilor”, se organizează anual primăvara și are drept scop promovarea și încurajarea crescătorilor de  flori, arbori și arbuști decorativi, materialu semincier, informarea populației raionului despre diversitatea florală,  tehnici de amenajare a grădinilor și îngrijire a florilor.

3.Festivalul dansului popular  „Ion Bazatin”, organizat în memoria coregrafului, conducătorului colectivului de dans popular “Hora”.

 1. Ziua Naţională a vinului ediţia a XV-a,în timpul festivităţii se organizează concursuri-degustări ale vinului produs în anul respectiv, precum şi a strugurilor de diferite soiuri.

5.Festivalul “iProsop” – un eveniment dedicat tradiției prosopului țesut manual și oportunităților antreprenoriale de promovare a culturii.

Locuitorii raionului Cimișlia au un muzeu, unde se păstrează istoria, tradiţiile şi arta din localitate. Instituţia, deschisă de către autorităţile locale, într-un fost conac boieresc, este vizitată zilnic de zeci de oameni. Exponatele din muzeu au fost adunate de la localnicii din regiune.

 

Cele peste două mii de exponate au fost adunate de la locuitorii raionului.

Aici suntcovoare ţesute și îmbrăcăminte, sunt și populare.

Muzeul se află într-o clădire proaspăt renovată. Lucrările de reparație au durat doi ani și au costat un milion două sute  mii de lei, bani alocați din bugetul local, dar și din cel de stat.

 

 1. Date caracteristice domeniului economic

Informaţii/indicatori domeniul agriculturii

1.Întreprinderi de procesare a fructelor , legumelor, pomuşoarelor inclusiv infrastructura postrecoltare pe raion :

– Activează – 4 uscătorii de  fructe

– Activează – 15 frigidere

– Nu activează – fabrica de conserve

 

2.Întreprinderi de morărit :

– Activează – 11 mori

– Nu activează – 6 mori

 

3.Întreprinderi de fabricare a uleiurilor(oloiniţe)

– Activează – 25 oloiniţe

– Nu activează – 16 oloiniţe

 

4.Întreprinderi de panificaţie

– Activează – 3 brutării

– Nu activează – 2 brutării

Suprafaţa şi volumul culturilor cerealiere şi leguminoase de prima grupă recoltate în anul 2017

Grîu de toamnă

Suprafaţa însămînţată – 14575 ha

Recolta efectivă – 59320 tone

Roada medie la hectar an 2017 – 4,07 tone/ha

Orz de toamnă

Suprafaţa însămînţată – 2136 ha

Recolta efectivă – 8074 tone

Roada medie la hectar an 2017 – 3,78 tone/ ha

Grîu de primăvară

Suprafaţa însămînţată – 80 ha

Recolta efectivă –318 tone

Roada medie la hectar an 2017 – 3,97 tone/ ha

Orz de primăvară

Suprafaţa însămînţată – 850 ha

Recolta efectivă –3069 tone

Roada medie la hectar an 2017 – 3,61 tone/ ha

Mazăre

Suprafaţa însămînţată – 369 ha

Recolta efectivă –1143 tone

Roada medie la hectar an 2017 – 3,1 tone/ ha

Rapiţa

Suprafaţa însămînţată – 190 ha

Recolta efectivă – 551 tone

Roada medie la hectar an 2017 – 2,9 tone/ ha

 

Suprafaţa culturilor cerealiere şi aleaginoase de grupa a doua

 Floarea soarelui

Suprafaţa însămînţată – 12460 ha

Porumb

Suprafaţa însămînţată – 10250 ha

Sorg

Suprafaţa însămînţată – 53 ha

 

Suprafaţa totală a terenurilor agricole – 71134 ha :

Din ele:

 • Terenuri arabile 47805;
 • Plantaţii multianuale 6933 ha;

Inclusiv : Vii 4747 ha, livezi – 1787 ha;

 • Păşuni -11039 ha;
 • Plantaţii forestiere 12931 ha ;
 • Terenuri silvice 11565 ha
 • Vegetaţie forestieră 1366 ha

 

Informaţie/indicatori domeniul  industrie

 În ianuarie-decembrie 2017 întreprinderile industriale au fabricat producție în valoare de 49587,6 mii lei (prețuri curente), constituind 0,11din totalul pe țară.

Ponderea producției livrate pe piața externă de către întreprinderile nominalizate în perioada de raport a constituit 5,2% din totalul producției livrate și respective pe piața externă-94,8%.

 

Informaţie / indicatori domeniul comerţ

Pe teritoriul raionului Cimişlia sunt aproximativ  128 companii care practică comerţul cu ridicată şi intermedieri, exclusiv comerţul cu autovehicule şi motociclete.

Aproximativ 39 companii  sunt înregistrate în raionul Cimişlia care practică activitatea de tip comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor de tutun.

Agenți economici care activează pe teritoriul raionului Cimișlia

 În raion sânt întergistraţi12580 agenți economici (98% sunt întreprinderi mici și mijlocii), dintre care:

 • Gospodărării Țărănești– 11216 unități;
 • Societăți pe Acțiuni– 36;
 • Întreprinderi Individuale – 958;
 • Societăți cu Răspundere Limitată-363;

202  persoane practică activitate de întreprinzător în baza patentei

Cu referire la transport și construcții.

 În ianuarie-decembrie 2017, s-au eliberat 148 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în creştere cu  6,4% faţă de ianuarie-decembrie 2016.

În ianuarie-decembrie 2017 au fost date în exploatare 43  case individuale de locuit cu suprafaţa totală de  4564 mii m², sau cu 95,4% mai mult faţă de ianuarie-decembrie 2016.

În ianuarie-decembrie 2017 întreprinderile de transport rutier din raion au transportat 59,6 mii tone de mărfuri, de 2,2 ori mai mult faţă de perioada similară din anul 2016. Parcursul mărfurilor a totalizat 8231,9 mii tone-km,  cu 44,6% mai mult decât în ianuarie-decembrie 2016.

Volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport rutier au constituit 0,5% din totalul volumului de mărfuri transportate de către întreprinderile de transport rutier din ţară, parcursul mărfurilor fiind de 0,22%.

Numărul de autovehicule (proprii şi închiriate) a întreprinderilor de transport rutier la 01.01.2018 au rămas la acelaş nivel faţă de 01.01.2017.

Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuze şi microbuze de folosinţă generală în ianuarie-decembrie 2017 a constituit 404,2 mii pasageri, comparativ cu ianuarie-decembrie 2016 mărindu-se cu  10,3%.

Parcursul pasagerilor cu autobuze şi microbuze de folosinţă generală a constituit 11307,7 mii pasageri-km, cu  1,4% mai mic faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent.

Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuze şi microbuze de folosinţă generală a constituit 0,4%, din totalul pe ţară; parcursul pasagerilor cu autobuze şi microbuze a înregistrat 0,36% din totalul pe ţar

 

7.Infrastructura edilitară

Servicii comunale/aprovizionare apă/canalizare /gaz

Lungimea totală a reţelei locale de distribuţie a apei potabile pe teritoriul raionului Cimişlia este următoarea:

Denumirea comunei, satului, oraşului Lungimea totală a reţelei locale de distribuţie a apei potabile / KM
Oraşul Cimişlia 64,2
Comuna Ecaterinovca 16,29
Comuna Codreni 8,9
Satul Suric 7,0
Comuna Lipoveni 23,5
Comuna Ialpujeni 15,5
Satul Satul Nou 10,6
Satul Troiţcoe 13,0
Satul Ciucur-Mingir 11,3
Satul Valea Perjei 8,2
Comuna Hîrtop 30,5
Satul Mihailovca 19
Satul Sagaidac 8
Comuna Albina 19
Comuna Javgur 23,48
Satul Cenac 10,9
Comuna Porumbrei 35,0
Comuna Gradişte 27,1
Satul Selemet 10,0
Satul Ivanovca Nouă 10,0
Satul Batîr 24,0
Satul Topala 5
Satul Gura Galbenei 33

 

Pe teritoriul raionului Cimişlia  din 23 de unităţi teritorial administrative sistema de canalizare este în oraşul Cimişlia şi în comuna Ecaterinovca. Pentru comuna Ecaterinovca lungimea totală a reţelei de canalizare este de 10,125 km în satul Ecaterinovca.

În oraşul Cimişlia lungimea a reţelei sistemelor de canalizare este 37,6 km, în Bogdanovca Nouă lungimea totală este de 8 km, în Bogdanovca Veche este de 3 km, în satul Dimitrovca lungimea totală a reţelei sistemelor de canalizare este de 3 km.

Lungimea totală a reţelei conductelor de gaze naturale pe teritoriul raionului Cimişlia este următoatre:

Denumirea comunei, satului, oraşului Lungimea totală a reţelei conductelor de gaze naturale, KM
Oraşul Cimişlia 60,0
Satul Gura Galbenei 25,0
Satul Topala 4,0
Satul Batîr 8,0
Satul Ivanovca Nouă 9,0
Satul Selemet 1,0
Comuna Gradişte 19,0
Satul Cenac 1,9
Comuna Javgur 8,657
Comuna Albina 10,0
Comuna Hîrtop 26,0
Satul Mihailovca 11,0
Satul Valea Perjei 8,5
Satul Ciucur – Mingir 6,4
Satul Satul Nou 17,48
Comuna Ialpujeni 9
Comuna Lipoveni 16,3
Comuna Ecaterinovca 20,6

 

Teritoriul raionului Cimișlia este intersectat de drumul expres M-3, drumuri republicane R-3, R-3.2, R-26 și drumuri regionale G-125, G-126, G-127.

 1. Date cu referire la acorduri de înfrățire/parteneriate internaționale.

În ceea ce privește acordurile de înfrățire/parteneriate internaționale și alte tipuri de asocieri, Consiliul raional Cimișlia are semnate acorduri de colaborare cu: Județul Prahova România prin Decizia Consiliului raional nr.04/18 din 26 aprilie 2772013, Județul Vaslui România prin Decizia Consiliului raional nr.03/14 din 28 martie 2013 și este membru al Asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru.

Totodată menționăm că or.Cimișlia are semnat acord de colaborare cu Nowogród Bobrzański  și Gmina Rokiciny Polonia, or.Vileyka Belarus, or.Huși Jud. Vaslui, Cîmpina și Vălenii de Munte Jud.Prahova, or.Hîrlău Jud.Iași România.

s.Batîr are semnat acord cu com. Călugăreni Jud.Prahova.

s.Cenac are semnat acord cu  com. Gorgota Jud.Prahova.

s.Gura Galbenei are semnat acord cu loc.Măgurele Jud.Prahova.

com.Javgur are semnat acord cu com.Bertea Jud.Prahova.

s.Satul Nou are semnat acord cu com.Podenii Noi Jud.Prahova.

s.Selemet are semnat acord cu com.Vulcana Băi și com.Pietrari jud.Dîmbovița,  com. Cocorăștii  Mislii  jud.Prahova  România.

com.Hîrtop are semnat acord cu com.Cerașu Jud.Prahova și com.Ciugud Jud.Alba Iulia.

Pentru justificarea celor indicate în prezenta adresare Vă remitem anexate documente după cum urmează:

 

 1. Informație privind situația social-economică a raionului Cimișlia în ianuarie – decembrie 2017.(15 file)

 

 

Preşedintele raionului                                                                                       Cimişlia                                                                              Iovu Bivol

1065 afișări