×

Graficul ședințelor ordinare

Graficul ședințelor ordinare a Consiliului raional Cimișlia

pentru anul 2020

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală, art. 45 al.1 Consiliul raional se întruneşte în şedinţe ordinare o dată la 3 luni. Pentru anul 2020 a fost fixat următorul grafic de convocare a ședințelor Consiliului raional:

 

  • Trimestrul I – 06 martie 2020;
  • Trimestrul II – 29 mai 2020;
  • Trimestrul III – 25 septembrie 2020;
  • Trimestrul IV – 11 decembrie 2020;

 

Conform art. 45 al. 2 Consiliul raional se poate întruni în şedinţă extraordinară, cu ordinea de zi propusă, ori de cîte ori este necesar, la cererea preşedintelui raionului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi.

 

 

126 afișări