1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>
 • foto2.jpg
 • foto1.jpg
 • foto6.jpg
 • foto5.jpg
 • foto0.jpg
 • foto10.jpg
 • foto14.jpg
 • foto7.jpg
 • foto16.jpg
 • foto13.jpg
 • foto8.jpg
 • foto3.jpg
 • foto11.jpg
 • foto4.jpg
 • foto9.jpg
 • foto12.jpg

Descrierea generală a raionului Cimişlia

Raionul Cimişlia este situat în regiunea  de sud a Republicii Moldova. Centrul raional este reprezentat de oraşul Cimişlia, fondat la 11 noiembrie 1940. Raionul se învecinează la nord cu raioanele Hînceşti şi Ialoveni, la est cu raionul Căuşeni, la sud cu UAT Găgăuzia şi raionul Basarabeasca, respectiv la vest cu raionul Leova. Suprafaţa totală a raionului constituie 92,4 mii ha. În componenţa  raionului  se includ 39 localităţi, inclusiv 38 sate şi un oraş, organizate în  23 Unităţi Administrativ Teritoriale.

Numărul populaţiei stabile constituie 60,60 mii locuitori, din care populaţia urbană -16,30 mii  şi populaţia rurală  44,30 mii locuitori.  Din numărul total al populaţiei 39,922 mii persoane sânt în vârstă aptă de muncă şi se consideră economic activi.

Agricultura este ramura de bază a dezvoltării social-economice a raionului, care se practică pe o suprafaţă de 54 mii 678 ha de către 73 agenţi economici de diferite forme juridice de activitate şi peste 9.200 gospodării ţărăneşti. Principalele culturi cerealiere – grîu şi porumb, culturi tehnici – floarea soarelui. Sectorul zootehnic include creşterea bovinelor, porcinelor, ovinelor şi păsărilor.

Baza industrială a raionului o constituie 68 întreprinderi industriale: 8 fabrici de vin, 1 fabrică de conserve, 25 mori, 25 oloiniţe, 4 brutării, 2 întreprinderi de producere a mezelurilor şi a produselor din carne, o secţie de producere a berii şi a băuturilor fără alcool, o secţie de prelucrare şi uscare a fructelor, o fabrică de mobilă.

În anul 1940 a fost fondat primul spital în orăşelul Cimişlia care, în perioada celui de-al II-lea război mondial, temporar a fost închis. Din anul 1944 şi-a reînceput activitatea sub denumirea de Spitalul Raional Cimişlia a Secţiei de Ocrotire a Sănătăţii a Comitetului Executiv Raional Cimişlia din RSSM. În prezent, capacitatea spitalului este de 175 paturi şi are 5 profiluri de specialitate: terapie generală cu neurologie şi chirurgie generală cu bloc de operaţii, inclusiv traumatologie şi oftalmologie, pediatrie, obstretică şi ginecologie, boli contagioase, terapie intensivă şi reanimare, şi secţia consultativă cu 18 domenii de specialitate. Din anul 2008, conform ordinului Ministerului Sănătăţii al R. Moldova, a avut loc delimitarea juridică a Spitalului Raional Cimişlia şi Centrului Medicilor de Familie Cimişlia. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul Medicilor de Familie Cimişlia acordă asistenţă medicală primară populaţiei raionului şi are în componenţa sa Secţia Medicină de Familie, 4 Centre de sănătate rurale (Gura Galbenei, Selemet, Mihailovca, Satul Nou), 14 Oficii ale Medicului de Familie şi 16 Oficii de sănătate. În raion mai activează Centrul de sănătate Javgur care este autonom.

Raionul dispune de 8 licee, 12 gimnazii, 1 şcoală primară, 10 scoli primare-grădiniţe, unde îşi fac studiile 5221 copii. 1901 copii de vîrstă preşcolară frecventează cele 29 grădiniţe de copii. Învăţămîntul complementar este asigurat de două instituţii extraşcolare:

 1. Centrul de Creaţie a Copiilor, unde copiii se pot încadra în cercuri de:
  • artă şi meşteşuguri – cioplitul în lemn, pictură, modelare hârtie şi argilă, confecţionare măşti şi suvenire din coarne de animale;
  • artistică – dans modern şi popular, cercuri vocal-instrumentale şi folclorice;
  • implcare socială – editare ziare, dezbateri, cluburi tematice.
 2. Şcoala Sportivă pentru copii şi Tineret.

 Reţeaua instituţiilor de cultură numără 75 unităţi: 34 aşezăminte culturale, Şcoala de Arte Cimişlia cu filială la Gura-Galbenei, şcoala muzicală, muzeul din Cimişlia şi muzeul din Selemet, 39 biblioteci publice.

Drept obiective turistice pot fi menţionate: Zona împădurită (fîşie de codru) Zloţi-Lipoveni cu suprafaţa de circa 600 ha, amplasată la 35 km de centrul raional, cu acces rutier (variantă albă), mănăstirea Sf. Mare Mucenic Gheorghe din satul Zloţi (mănăstire de călugări), monument al Naturii Geologic şi Paleontologic ”Coţofana” (suprafaţa de 10 km la est de satul Gura Galbenei), ravenele cu oseminte mineralizate din epoca paleolitică (or. Cimişlia), Piatra Seculară din satul Gura-Galbenei (dimensiune 9m/6m, sec. XVIII), muzeul satului Selemet (7000 piese), muzeul din or. Cimişlia, biserica Ortodoxă Selemet (anul construcţiei 1812), biserica Sf. Nicolai din satul Cenac (anul construcţiei 1853), biserica Adormirea Maicii Domnului din or. Cimişlia, crama Vinăriei din satul Selemet (colecţie de vin din anii 1974), biserica creştin ortodoxă Sf. Părinţi Ioachim şi Ana din anul 1870 (satul Javgur), Tumul cimitirului evreiesc din or. Cimişlia, biserica Sf. Gheorghe din satul Gradişte (an. construcţiei 1904). De asemenea ca obiectiv turistic poate fi şi monumentul istoric naţional „Valul lui Traian” amplasat între localităţile Ecaterinovca, Gradişte, Coştangalia.

Activităţi planificate

2017
Decembrie
Lu 4111825
Ma 5121926
Mr 6132027
Jo 7142128
Vn18152229
Sb29162330
Dm310172431

Arhiva evenimentelor

Referinţe utile

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Opinie Publică

Vizitatori on-line

Avem 27 vizitatori online

Total vizitatori

Membri : 12
Conţinut : 1265
Număr afişări conţinut : 696782